W postępowaniu oferty złożyło 8 z 10 dopuszczonych konsorcjów. Kwoty zaproponowane przez potencjalnych wykonawców zawierały się w przedziale 977,7-1.486,6 mln zł. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przeznaczył na ten projekt 1.167,1 mln zł.

Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm Pol-Aqua, Sando Budownictwo, Construcciones Sanchez Domingues i Kromiss-Bis. Firma Pol-Aqua buduje właśnie fundamenty związanych ze Stadionem Narodowym. Zaproponowała ona wykonanie Mostu Północnego za 970 mln zł.Tuż za konsorcjum uplasował się austriacki Strabag (1 mld 13 mln zł) i niemiecko-francusko-polskie konsorcjum Bilfinger Berger, Warbudu, Mosty Łódź i ZUE Kraków – 1 mld 33 mln zł. Cena stanowi 100 proc. wymogów przetargowych.Ratusz podpisze więc prawdopodobnie umowę z Pol-Aquą, o ile komisja przetargowa nie stwierdzi uchybień w ofercie. Wśród oferentów na zadanie 1 etap I (od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską). znajdowały się m.in. konsorcjum grupy PBG, a także konsorcjum z udziałem Mostostalu-Warszawa, Budimeksu i Polimeksu-Mostostal. Podmioty te zaoferowały wyższe ceny.

Most Północny to jedna z najbardziej pechowych warszawskich inwestycji ostatnich lat. Przygotowania do jego budowy trwają już 84 miesiące (od 2002 r.). Pierwszy konkurs na projekt rozmył się w fali procesów sądowych jeszcze za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, mimo że obiecywał on ukończenie prac do 2007 r.Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił w 2006 r. przetarg na projekt i wykonanie Mostu Północnego. Rok później unieważniła go Hanna Gronkiewicz-Waltz. Miasto nie było bowiem gotowe na wyłożenie 1,6 mld zł, na które opiewały oferty. Ratusz - w mocno niedoszacowanym kosztorysie - przygotował tylko 600 mln zł. Pierwszy przetarg unieważniono więc z powodu rozbieżności w kosztach wykonania mostu.

Po fiasku tego przetargu ratusz zdecydował się na rozdzielenie projektu od budowy. Za zaprojektowanie Mostu pracownia Schuessler-Plan otrzymała 15,8 mln. Projekt pokazano pod koniec zeszłego roku.
Przez Most Północny, który ma połączyć oba brzegi Wisły między Wisłostradą a ul. Modlińską, samochody przejadą w 2012 r. O ile prace nad jego budową ruszą w tym roku. Samo otwarcie ofert było przekładane dwukrotnie: opóźniło się m.in. przez to, że firmy zainteresowane przetargiem wysłały do miasta ok. 1,5 tys. zapytań związanych z przetargiem.