Trasa o całkowitej długości 34 km będzie zawierała przeprawę mostową o długości 7,2 km. Most będzie służył zarówno ruchowi samochodowemu jak i kolei ekspresowej i szybkiej.
Główne przęsło w części podwieszonej mostu ma mieć rozpiętość 540 m a pylony - 198 m. Większość pozostałych przęseł będzie miała rozpiętość od 90 d0 120 m a niektóre z nich - 160 m.
Potencjalni wykonawcy mają kilka miesięcy na przygotowanie swoich propozycji a budowa planowana jest w latach 2010-2013.
Mający powstać most jest lokalnie nazywany TTT - Terceira Travessia do Tejo.