Przeprawa o długości blisko 400 m i szerokości 14,5 m, wraz z drogami dojazdowymi, będzie kosztowała ok. 80 mln zł., w tym dofinansowanie z budżetu województwa wyniesie 430 tys. zł.

Most zostanie przystosowany do ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego, a wraz z jego budową powstaną 2 km dróg dojazdowych od przejazdu kolejowego w Małkini do byłej już stacji kolejowej w Treblince.

Po prawej stronie drogi zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy, a stary most, pomimo dość złego stanu technicznego, rozebrany zostanie dopiero po ukończeniu budowy nowej przeprawy, aby do tego czasu umożliwić mieszkańcom gminy normalną komunikację.

Inwestycja zostanie ukończona w październiku 2010 r.