Pieniądze na zburzenie grożącego katastrofą starego mostu powstałego w latach 80 i zastąpienie go nowym pochodziły z budżetu miasta. Ponad 1,8 mln miasto dostało z funduszy unijnych.