Na węźle Marymoncka trwa budowa wiaduktów. Prowadzone są także prace przy powstającym tunelu tramwajowym pod  Trasą Mostu Północnego (TMP) oraz rozpoczyna się demontaż dotychczasowej sieci trakcyjnej i torów tramwajowych.

Przy węźle Pułkowa (skrzyżowanie TMP z Wisłostradą) powstaje kładka dla pieszych – zabetonowano już podpory pod przyczółki. W najbliższym czasie zamontowana zostanie gotowa konstrukcja stalowa.
W rejonie ulicy Encyklopedycznej przebudowywana jest sieć CO.

Trwają również roboty mostowe w zakresie palowania. Po obu stronach Wisły wbito już 146 z 653 pali, jakie zostaną wykonane na całej długości trasy.

Po stronie Białołęki powstaje nasyp, którym przebiegnie Trasa Mostu Północnego. Wbito także pale prefabrykowane pod wiadukt nad ulicą Świderską i wykonywane są obecnie pale pod wiadukt przy ulicy Obrazkowej.
W rejonie ulicy Modlińskiej ruszyły prace przy budowie tunelu dla pieszych oraz przebudowie mediów (CO, sieci energetycznych, teletechnicznych,  gazowych oraz kanalizacyjnych).

W pobliżu wału nad Wisłą zakończono fundamentowanie przyczółka dla mostu głównego.
Prace trwają również w nurcie Wisły – rozpoczęto wykonywanie 2 podpór pod most główny. Wbijane są obecnie ścianki szczelne Larsena.