Samorząd województwa mazowieckiego dopłaci z własnej kasy do tej inwestycji 50 mln złotych. W ubiegłym tygodniu podpisano stosowną umowę. Mieszkańcy miejscowości położnych po obu stronach Wisły od dziesięcioleci czekają na most. Pierwszą przeprawę wybudowano w tym miejscu w 1938 r., ale rok później została zniszczona przez wojska niemieckie. Od tego czasu mieszkańcy na drugą stronę rzeki mogli przeprawiać się tylko promem. Dziś, żeby dojechać z zachodu na Lubelszczyznę, trzeba przejechać przez nowy most w Puławach albo w Annoplu. Innej przeprawy przez Wisłę na Lubelszczyźnie nie ma.

Prace nad projektem potrwają do wiosny 2011. Wtedy też zostanie ogłoszony przetarg na budowę. Jeśli nie będzie problemów i protestów związanych z przetargiem, to budowa rozpocznie się już w 2011 r. Most powinien zostać przekazany do użytku w 2013 r.