Dzięki tej transgranicznej przeprawie zdecydowanie wzrosną szanse regionu na rozwój tak gospodarczy jak i turystyczny. Teraz dojazd na Słowację oznacza dołożenie do trasy ponad 100 km. Jeśli przygotowania do realizacji tej inwestycji będą przebiegać bezproblemowo, to budowa rozpocznie się w marcu 2012 r., a po 14 miesiącach most i zmodernizowana droga będą przejezdne.

Ubiegłoroczne osuwiska zdecydowanie pogorszyły komunikację z przygranicznym Mniszkiem. Na niektórych odcinkach pojazdy nie mogą przekraczać 2,5 tony, a ciężarówki zmuszone są do korzystania z objazdów przez Chyżne albo Barwinek.