Na odcinku Trasy Wschodniej wykonano nasyp oraz warstwę wzmacniającą z gruntocementu. Ustawiono również 960 mb krawężników kamiennych. Prace prowadzone obecnie na moście głównym są kontynuacją tych, które wykonywano w ostatnich tygodniach. Trwało zbrojenie, szalowanie i betonowanie kolejnych segmentów podpór mostu oraz demontaż tymczasowych rusztowań. Konstrukcja sztucznej wyspy na bieżąco wzmacniana była koszami gabionowymi. Na placu do scalania trwał montaż torów ślizgowych w osiach i montaż elementów stalowych łuków oraz ich malowanie. Prowadzono także prace nad wykonaniem doków.

Na estakadach lewobrzeżnych spawano i regulowano poszczególne sekcje konstrukcji stalowej, wykonano izolację płyt przejściowych. Na estakadach i łącznicach prawobrzeżnych montowano deskowanie płyty ustroju nośnego, montowano oraz spawano konstrukcję stalową ustrojów. Nastąpiło również próbne obciążenie dynamiczne pali na łącznicy lewej.

W tunelu pod placem Daszyńskiego deskowano i zbrojono ściany, izolowano płyty przejściowe, wylewano beton ochronny. Na Estakadzie Żółkiewskiego szalowano, zbrojono oraz betonowano ostatnie podpory, wykonano także izolacje fundamentu podpory.

W minionym tygodniu na budowie nowego mostu w Toruniu zużyto 732 m3 betonu i 180 t stali zbrojeniowej. Na budowie pracowały w sumie 403 osoby mając do dyspozycji 185 sztuk ciężkiego sprzętu budowlanego.

Zobacz fotogalerię

Więcej na temat projektu