W planach budowy mostu przewidziano cztery zasadnicze etapy: wybudowanie podpory, montaż łuków stalowych, montaż pomostu i wbudowanie wyposażenia. Stalowe łuki wraz z podwieszonym na rurowych wieszakach pomostem są głównymi elementami nośnymi mostu. To jednak montaż tych pierwszych jest najbardziej wyczekiwanym elementem całego procesu budowy. System montażu został opracowany specjalnie na potrzeby realizacji inwestycji.

Cztery połączone ze sobą barki wyposażone w ogromną wieżę montażową przetransportują gotowe przęsła w miejsce wbudowania, gdzie nastąpi oparcie ich na wezgłowiach i wykonanie styków montażowych. Do stabilizacji transportowanych elementów wykorzystane zostaną holowniki oraz liny cumownicze. Na czas transportu ruch żeglowny na Wiśle zostanie wstrzymany. Terminowość wydarzenia zależy od odpowiedniego poziomu wody w Wiśle oraz bezwietrznej i stabilnej pogody.

W oczekiwaniu na ten moment warto zapoznać się z ciekawymi faktami dotyczącymi konstrukcji przęseł. Łuki usytuowano symetrycznie po obu stronach mostu w dwóch płaszczyznach nachylonych do wewnątrz o kąt 10 stopni. W przekroju łuki stanowią stalowe skrzynki o wymiarach poprzecznych 2,7 m x 3,5 m. Dołem łuki stalowe utwierdzone są w betonowych wezgłowiach połączonych z ławami fundamentowymi. Na całej długości łuków stworzono możliwość komunikacji wewnętrznej dla obsługi technicznej po odpowiednich trapach i pochylniach. Cała konstrukcja stalowa łuków została zabezpieczona antykorozyjnie. Na potrzeby projektu wykonano model przestrzenny symulujący siły oddziałujące na płyty pomostu, łuki stalowe, betonowe wezgłowia oraz podwieszenie pomostu. Analizę łuków stalowych w różnych etapach montażowych przeprowadzono poprzez odpowiednie sterowanie ciężarami własnymi, podporami i przegubami.