Prace trwają od lutego 2012 r. W pierwszej kolejności konieczne było wyburzenie starego mostu łączący Małopolskę ze Śląskiem w ciągu DW780, będącego istotną rolę w ciągu komunikacyjnym Kraków-Chełmek. Przeprawa była już w złym stanie technicznym. Nowy most łukowy będzie liczył prawie 65,5 m.

Zakres prac obejmuje też modernizację odcinka DW780 i jej skrzyżowania z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w Chełmku. Koszt inwestycji to prawie 10 mln zł. Prace realizowane przez Metrostav SA zakończą się w listopadzie br.