Wybrany w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za wymianę szyn, mostownic, naprawę elementów mocujących oraz blach przeciwpożarowych. Tory dojazdowe za i przed mostem zostaną wymienione. Nowe będą też elementy sieci trakcyjnej. Filary zostaną odnowione, podobnie jak przęsła, które pokryte będą powłoką antykorozyjną.

Prace mają się zakończyć do listopada 2016 r.

Remont mostu Gdańskiego wpisuje się w prace inwestycyjne na warszawskim węźle kolejowym, przewidziane do realizacji na lata 2015–1018.  

Most Gdański w Warszawie jest konstrukcją stalową kratownicową o długości 508 m. Prowadzony jest nim ruch kolejowy, drogowy i tramwajowy. Codziennie z przeprawy korzysta około 130 pociągów pasażerskich i 40 składów towarowych.