Partnerzy portalu

Most w Kurowie: odwołanie od przetargu

Opublikowano: 26-04-2019 Źródło: GDDKiA
Autor Magdalena Januszek
Magdalena Januszek
inzynieria.com

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w połowie kwietnia br. poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę mostu przez Dunajec w Kurowie (DK75). Teraz przekazała, iż wpłynęło odwołanie od dokonanego wyboru.


Most w Kurowie: wizualizacja. Źródło: GDDKiA Most w Kurowie: wizualizacja. Źródło: GDDKiA
  • Nowa przeprawa musi powstać, ponieważ stan techniczny obecnej jest zły.
  • Do przetargu zgłosiło się osiem podmiotów.
  • Jeden z oferentów zgłosił odwołanie do KIO.

Do przetargu na budowę mostu w Kurowie koło Nowego Sącza, na Dunajcu, wpłynęło osiem ofert, a jego zwycięzcą zostało polsko-węgierskie konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex sp. z o.o. z Będzina i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű. Odwołanie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) złożyła firma Intercor z Zawiercia.

Motywacją odwołania było przypuszczenie, iż zaniżono ocenę oferty złożoną przez Intercor o trzy punkty w kryterium: kierownik budowy lub kierownik robót mostowych. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez KIO. Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy. 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdzie cena stanowiła 60% a kryteria poza cenowe 40% – wyjaśnia GDDKiA. Oprócz ceny brano pod uwagę równość podłużną nawierzchni, termin realizacji, minimalizację utrudnień dla kierowców, a także doświadczenie zaproponowanej kadry kierowniczej. Zaoferowana cena brutto za wykonanie inwestycji przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex sp. z o.o. z Będzina i  Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű wynosi 189 096 206,12 zł, z kolei według firmy Intercor wartość inwestycji to 196 144 885,06 zł. W kryterium pozacenowym obydwaj oferenci otrzymali tyle samo punktów.

Istniejący most w Kurowie wybudowany został 76 lat temu ma 407,6 m długości. Nowe przekroczenie Dunajca zaprojektowano zgodnie z parametrami dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Jego całkowita długość wyniesie 602 m, a szerokość 17–18 m. W obrębie mostu znajdzie się po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zostanie skonstruowany jednak w taki sposób, że możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem. Najwyższe punkty pylonów znajdą się na wysokości około 33,5 m nad poziomem terenu.

Po włączeniu do eksploatacji nowej przeprawy, obecnie funkcjonująca zostanie rozebrana. Przyczółek mostu ma zostać pozostawiony i pełnić rolę punktu widokowego.

Lokalizacja mostu w Kurowie. Źródło: GDDKiA

Lokalizacja mostu w Kurowie. Źródło: GDDKiA

Przeczytaj także: Remont mostu nad Narwią

Bezwykopowa renowacja kanalizacji, studni i rurociągów, Producent rur, paneli i zbiorników GRP, Producent rękawów CIPP - polimerowych, filcowych i nasączanych żywicą, Renowacja kanalizacji, budowa sieci wodociągowej - technologie bezwykopowe