• Modernizacja Mostu Gdańskiego kosztowała prawie 76 mln zł
  • Pociągi pasażerskie pokonają przeprawę z prędkością 120 km/godz., a towarowe – 100 km/godz.
  • Na czas remontu nie zatrzymano kursowania pociągów

Prace prowadzono tak, by nie miały wpływu na kursowanie pociągów. Odbywały się one kilkanaście metrów nad Wisłą oraz jej brzegami. Wykorzystywano barki oraz specjalistyczny sprzęt do demontażu i montażu ciężkich stalowych konstrukcji. Przeprawa ma dziewięć nowych stalowych przęseł. Montowano je na specjalnym „stole montażowym” po stronie Żoliborza. Następnie 250-tonowe konstrukcje były przesuwane w kierunku Pragi i osadzane na kamiennych podporach. Na półkilometrowym Moście Gdańskim pomiędzy stacją Warszawą Gdańską a przystankiem Warszawa ZOO wzmocniono także podpory.


W maju br. pracownicy musieli szybko zareagować na zmiany poziomu wody i sposób zabezpieczyć budowę podczas wysokiej fali na Wiśle. Także niski stan wód zmuszał do wykonania dodatkowych prac. Końcowe prace obejmują tor i sieć trakcyjną. Dzięki inwestycji pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość 120 km/godz., a towarowe – 120 km/godz. Zwiększy się też przepustowość linii.

Zadanie warte 75,78 mln zł netto sfinansowano ze środków budżetowych PKP PLK.

Przeczytaj także: Dwóch chętnych na remont zabytkowego mostu w Ścinawie