18 sierpnia br. PKP PLK opublikowały zaproszenie dla wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji przedprojektowej – koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy skrzyżowania dwupoziomowego w Terespolu. To I etap wspólnej inwestycji PKP PLK, władz woj. lubelskiego oraz Terespolu. 

Budowa wiaduktu ma w pełni zredukować ryzyko kolizji w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawnić system komunikacji. Nowy obiekt zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Wojska Polskiego. Inwestycja obejmie budowę bezkolizyjnego skrzyżowania wraz z budową przyległego układu drogowego.

Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej, która określi warunki techniczne, wskaże możliwe warianty budowy, a także pozwoli na wstępne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia.

Szacunkowy koszt opracowania koncepcji to około 180 tys. zł. Koncepcja powinna być gotowa do końca II kwartału 2021 r.

Przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej przybliża pasażerów kolei i użytkowników drogi wojewódzkiej łączącej Terespol z Siedlcami do jeszcze bezpieczniejszych i bardziej komfortowych podróży. Z jednej strony modernizacja trasy kolejowej zapewni dogodny dostęp do pociągów i połączenia w atrakcyjnym czasie, z drugiej strony budowa nowego wiaduktu zapewni bezpieczeństwo na styku dróg i kolei oraz lepszą komunikację drogową w mieście i regionie – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK.

W ramach prac na linii kolejowej E20 Siedlce–Terespol, PLK modernizują m.in. stację Terespol. Już w zeszłym roku oddano do użytku nowe perony i wybudowano przejście podziemne na stacji Terespol. Zainstalowano skomputeryzowane lokalne centrum sterowania zwiększające bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Uzupełnieniem tej inwestycji jest rozbudowa stacji o 10 torów o szerokości 1520 mm przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś.

Dzięki realizacji tych projektów przejście graniczne przyjmie więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.

Przeczytaj także: Warszawa: najważniejszy etap remontu wiaduktu. Ile wyleją betonu? [zdjęcia]