Do czego służą podpory mostowe?

Zadaniem podpór mostowych jest przekazywanie ciężaru własnego danej konstrukcji na grunt. Dodatkowo podpory mostowe odpowiedzialne są za przekazywanie również takich obciążeń jak parcie wiatru czy obciążenia przęseł, czyli wszystkich tych czynników, które oddziałują na konstrukcję.

Podpory mostowe podzielić można na pośrednie oraz skrajne. Te pierwsze są pionową podporą danej konstrukcji, a drugie najczęściej ukryte zostają pod powierzchnią ziemi. Podpory muszą spełniać określone wymogi związane z bezpieczeństwem i być zrobione z trwałych i solidnych materiałów, które charakteryzują się wysoką odpornością na wszelkie uszkodzenia. Właściwe podpory mostowe są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa, dlatego bezwzględnie powinny być tworzone z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii i materiałów, które gwarantują wysoką jakość.

Gdzie stosuje się podpory mostowe?

Podpory mostowe wykorzystuje się w budownictwie:

  • drogowym;
  • inżynieryjnym;
  • kolejowym.

Podpory mogą być produkowane w najróżniejszych kształtach oraz rozmiarach, w zależności od aktualnych potrzeb klienta, a ich produkcją zajmuje się firma Impostal sp z o.o. - https://impostal.pl/. Podpory mostowe produkowane przez nich są bezpieczne i cechują się solidnością i trwałością. Doświadczeni specjaliści pomogą w wyborze właściwych podpór mostowych i gwarantują, że produkty te spełniają wszystkie normy co do najwyższej jakości.

Co jeszcze warto wiedzieć o podporach mostowych?

Podpory mostowe są podstawowymi elementami konstrukcyjnymi mostów oraz wiaduktów. Na podporach mostowych, przy użyciu łożysk wspiera się przęsła. Podpory, które służą jako słupy na fundamentach, odpowiadają za przenoszenie na grunt masy konstrukcji. Te skrajne nazywa się przyczółkami, a pośrednie są filarami. Przęsła tworzą ustrój nośny wiaduktu czy mostu, czyli pomost, na którym najprawdopodobniej znajduje się droga kolejowa. Przestrzeń i odległość pomiędzy osiami punktów podparcia to rozpiętość przęsła, a odległości pomiędzy przyczółkami są rozpiętością budowli mostowej. Nie można również zapomnieć o łożyskach, czyli elementach, które łączą przęsła wraz z podporami. Odpowiadają one za przenoszenie obciążeń właśnie na podpory i pozwalają na ruchy przęseł w stosunku do podpór, które są wywoływane, rozszerzalnością się stali.

Jak widać, podpory mostowe mają określone zadanie i muszą spełniać konkretne wymagania, aby można było z nich bezpiecznie korzystać. Wybierać należy te stworzone z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu ma się pewność, że będą one stabilne i trwałe przez długie lata.