Jak poinformował dziennikarzy prezydent Płocka Mirosław Milewski, ponowny przetarg zostanie ogłoszony "natychmiast jak to będzie możliwe". W jego ocenie, unieważnienie przetargu i ogłoszenie procedury od nowa nie opóźni terminu oddania drogi do użytku, przewidzianego na listopad 2008 roku.

Milewski zastrzegł, iż ofertę cenową - 65 mln zł - złożyła ostatecznie tylko jedna z czterech firm uczestniczących w przetargu i w jego ocenie była to kwota zbyt wysoka. W nowym przetargu będziemy poszukiwali tańszych ofert - podkreślił. Błąd w dokumentacji określił przy tym jako mało istotny dla samej inwestycji, która nie jest zagrożona.

Błąd dotyczy stawki podatku VAT od dodatkowych robót wykopaliskowych, sondażowych i ratowniczych badań interwencyjnych - zamawiający, czyli Urząd Miasta Płocka mylnie podał w ogłoszeniu, iż prace są wolne od stawki podatku VAT, wynoszącej 22 proc. Taka informacja znalazła się zarówno w dokumentacji, dotyczącej procedury wyboru inżyniera kontraktu, jak i samego wykonawcy inwestycji.

Nowy płocki most, wybudowany dwa lata temu, zostanie oficjalnie otwarty wraz z drogami dojazdowymi 13 października. Oddanie przeprawy odwlekano m.in. ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem budowy dróg dojazdowych, spowodowane - podobnie, jak obecnie - błędami urzędników w procedurach przetargowych. Ostatni termin wyznaczony na 30 września musiał zostać także przesunięty m.in. z uwagi na konieczność dokończenia niektórych prac porządkowych na ulicach przy trasie dojazdowej do przeprawy oraz naprawę wykrytych usterek i niezbędną wymianę asfaltu na jednej z estakad.