Most Uniwersytecki Południowy ma 53,5 m długości, a Północny 79,5 m przy szerokościach po 19,2 m. Remont obu obiektów obejmuje m.in.:

  • naprawę podpór
  • wykonanie nowej płyty podchodnikowej
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, elementów konstrukcji stalowych oraz balustrad (stalowych i kamiennych), a także poręczy.

Przewidziano też np. uzupełnienie spoin, wymianę blach gzymsowych oraz odwodnienia, konserwację i regulację łożysk. Pojawią się także nowe oprawy oświetleniowe iluminacji. Poprzez zastosowanie różnych rodzajów nawierzchni (szorstkie płyty granitowe i asfalt) rozdzielone zostaną części dla pieszych i rowerzystów.

Remont pochłonie 11,4 mln zł. Prace nie spowodują dużych utrudnień komunikacyjnych, gdyż będą prowadzone na części chodnikowej i od spodu konstrukcji.

Wrocław. Co to są mosty Uniwersyteckie?

Historia przepraw nad odnogami Odry sięga połowy XIX w. Stalowe konstrukcje posadowiono na kamiennych podporach. W latach 1933–1934 stare obiekty rozebrano i wybudowano nowe. Podczas II wojny światowej zostały uszkodzone, ponownie oddano je do użytku w 1947 r. W 1992 r. przeprowadzono remont generalny, a w 2016 r. modernizację przeszły jezdnia, torowisko i oświetlenie.

Przeczytaj także: Wiemy, kto zbuduje kładkę we Wrocławiu