Istniejący most ma długość prawie 4,9 km a główne przęsło - 370 m. Konstrukcja była budowana zgodnie ze standardami obowiązującymi we wczesnych latach 50.

Nie podjęto jeszcze decyzji, czy obecny most zostanie gruntownie zmodernizowany, czy zostanie on całkowicie zastąpiony przez nowy obiekt.

Do końca 2009 r. zostaną wykonane wszelkie ekspertyzy dotyczące oddziaływania na środowisko. Ostateczna decyzja co do budowy czy przebudowy mostu zostanie podjęta do końca 2010 r.