Projekt i budowa mostu jest częścią zadania pod nazwą „Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu”.

Nowy most w Sandomierzu będzie miał 5 przęseł o układzie statycznym belkowym ciągłym. Przęsła o konstrukcji belkowej skrzynkowej zostaną wykonane z betonu sprężonego. Most będzie usytuowany obok mostu istniejącego. Podpory mostu będą pełnościenne a ich rozstaw będzie odpowiadał rozstawowi podpór mostu istniejącego. Długość mostu ma wynieść 455,8 m a szerokość całkowita pomostu 14,1 m. Jezdnia na będzie mieć szerokość 7 m, chodnik - 1,5 m a ścieżka rowerowa - 2 m. Most będzie zaprojektowany na klasę obciążenia A a to umożliwi dopuszczenie do ruchu pojazdów o ciężarze 50 t.

Założono, że zostanie zbudowana lewa jezdnia ul. Lwowskiej, która będzie wprowadzona na nowy most. Przebudowane zostanie też skrzyżowanie ul. Lwowskiej (DK77) ) z ul. Jana Pawła II (DK79) po lewej stronie Wisły. Na prawym brzegu Wisły obie jezdnie ul. Lwowskiej zostaną połączone. Przewidziano także budowę skrzyżowania jednopoziomowego z ul. Mostową i ul. Powiśle. Długość odcinka ul. Lwowskiej wraz z mostem będzie stanowić około 962 m.

Pracownia Projektowa „Promost Consulting” w Rzeszowie będzie zarządzać i nadzorować realizację zadania.

W ramach III etapu inwestycji zostanie wykonana budowa ul. Lwowskiej bis (według nowego przebiegu) oraz remont i wzmocnienie mostu istniejącego.

Most w Sandomierzu będzie budowany w nowym systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. Budowa powinna ruszyć wiosną przyszłego roku.