Jak w minionym roku mówił Tomasz Marzęda, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Lubartów, dziennie do oczyszczalni w Lubartowie trafia około 3 tys. m3 ścieków. W efekcie oczyszczania powstaje około 20 ton osadu, w którym pozostaje 90% wody. Prezes tłumaczył, że dzięki modernizacji powstawać będzie osad składający się w 95% z suchej masy i tylko w 5% z wody, co znacznie zmniejszy koszty zagospodarowywania odpadów.


Oczyszczalnię ścieków w Lubartowie otwarto w 1997 r. Zgodnie z pierwotnymi planami, miała pracować 10 lat. Jej dalsza eksploatacja była jednak zagrożeniem dla środowiska – zużyła się foliowa membrana, uszczelniająca reaktor biologiczny. Było zagrożenie rozszczelnienia oraz przenikania zanieczyszczeń do gleby.

By uniknąć katastrofy ekologicznej, zdecydowano się na modernizację oczyszczalni w Lubartowie. We wrześniu 2016 r. podpisano umowę na unijne dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie" kwotą 30 mln zł. Było to 50% kosztów przeprowadzenia całej inwestycji.

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubartowie powstały dwa równoległe ciągi techniczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można będzie np. dokonywać napraw bez przerywania pracy oczyszczalni. Zamontowano nowe urządzenia, jak m.in. reaktory biologiczne i pompownia osadu, a wyremontowana np. pompownię ścieków oraz zbiornik osadu przefermentowanego.

W ramach modernizacji oczyszczalni w Lubartowie wybudowano niemal 2 km sieci kanalizacyjnej, do której podłączonych ma być prawie 200 gospodarstw domowych. Na tym jednak nie koniec nowości w oczyszczalni, bo zakupiony został specjalistyczny samochód z wyposażeniem do ciśnieniowego mycia kanalizacji. Ponadto osady ściekowe będą wykorzystywane do produkcji biogazu, co pozwoli zmniejszyć koszty zakupu energii.

Jak dodał minister Kwieciński, projekt modernizacji oczyszczalni w Lubartowie to także idealny przykład inwestycji, której realizacja pozwala osiągać kilka celów jednocześnie. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, inwestycja pozwoli także obniżyć koszty eksploatacji obiektu.

Przeczytaj także: Podkarpacie inwestuje w rozwój sieci wod-kan