Przedsiębiorstwo zamierza przeprowadzić zadania o łącznej wartości 82 mln zł. Pod względem sumarycznej kwoty, to wzrost o ponad 30 mln zł w stosunku do 2023 r. Do najważniejszych należą prace na oczyszczalni Gdańsk Wschód, budowa i przebudowa sieci, wykonanie odwiertów nowych studni oraz modernizacje przepompowni wody i ścieków.

W planie jest m.in. budowa przepompowni wody Spacerowa (dzielnica Oliwa). Na obszarze dzielnicy Jasień powstać ma kanalizacja sanitarna o długości 1126 m oraz 262 m sieci wodociągowej. W Śródmieściu, na terenie Filharmonii Gdańskiej, zlikwidowane zostaną dwie studnie kredowe. W rejonie Letnicy przewidziano montaż dodatkowych piezometrów obserwacyjnych w strefie ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa. To przykłady, a wszystkich zadań będzie około 30.

Sieć wod-kan w Gdańsku

Warto wspomnieć, że w Gdańsku działania z zakresu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków powierzono dwóm podmiotom. GIWK sp. z o.o. to właściciel infrastruktury wod-kan, natomiast operatorem systemu są Gdańskie Wodociągi S.A.

Łączna długość sieci wodociągowej w Gdańsku na koniec 2021 r. wyniosła niemal 1520 km. W przypadku kanalizacji to ponad 1322 km. System wodociągowy składa się także z 7 podstawowych ujęć wód podziemnych, 1 powierzchniowego, 2 lokalnych i 2 rezerwowych. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Gdańsk Wschód odbywa się poprzez m.in. rurociąg tłoczny 2,5 km w głąb Zatoki Gdańskiej.

Przeczytaj także: Modernizacja i wzmacnianie Długiego Pobrzeża w Gdańsku