• Port Gdańsk jest piąty pod względem przeładunków portem w Unii Europejskiej
  • Zmodernizowano i wybudowano tory i drogi do nabrzeża Przemysłowego
  • Nowy teren inwestycyjny ma 10 ha

Wzrost przeładunków dzięki inwestycjom

Dla Portu Gdańsk takie inwestycje wpływają na wzrost przeładunków. Do końca listopada wynik wyniósł 74,9 mln ton, o 13 mln ton więcej niż w tym okresie w 2022 r. Gdański port wyprzedził już porty w Bremerhaven i Barcelonie, po I kwartale 2023 r. jest na piątym miejscu w Unii Europejskiej.

Podczas prac przy nabrzeżu Przemysłowym przebudowano układ kolejowy i drogowy między nim a ulicą Ku Ujściu, a także od ul. Chemików do przyczółka przeprawy promowej w ciągu ul. Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski. Zmodernizowane i nowe drogi (z nawierzchniami betonowymi) liczą 1,6 km, a tory 6 km.


Teren ogrodzono, postawiono dwa posterunki wartownicze. Przebudowano wodociągowe, sanitarne, elektroenergetyczne i teletechniczne. Zamontowano oświetlenie uliczne, wykonano sieć kanalizacji deszczowej.

Rozwój portu wewnętrznego

W porcie wewnętrznym w 2022 r. zakończono pogłębianie toru wodnego i modernizację ponad 5 km nabrzeży. Zwiększyło się dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do portu. Efektem przebudowy nabrzeża Przemysłowego jest nowy teren inwestycyjny o powierzchni 10 ha. Przymierzamy się do ogłoszenia przetargu na jego dzierżawę. Dla inwestorów ważne jest to, że Nabrzeże Przemysłowe zostało skomunikowane z drogami zewnętrznymi – mówi Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk.

Modernizacja nabrzeża kosztował 82 mln zł, 20% pokryło dofinansowanie z programu CEF „Łącząc Europę”. Generalnym wykonawcą była Grupa NDI.

W porcie wewnętrznym szykują się kolejne inwestycje: przebudowa (wraz z infrastrukturą kolejową) czterech nabrzeży o łącznej długości blisko 2 km. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe znajdują się przy Basenie Górniczym – czytamy w komunikacie.

Przeczytaj także: Jest wykonawca morskiej części portu instalacyjnego w Świnoujściu