Cała inwestycja pochłonie 226 mln zł brutto. Zaplanowano zwiększenie wydajności rzeszowskiej oczyszczalni ścieków oraz modernizację głównej magistrali wodociągowej. Realizację zadania umożliwi rekordowy grant (129,5 mln zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Dofinansowanie to 70% kwoty netto przedsięwzięcia. Pod względem wartości to drugi projekt w Polsce. Więcej dostała tylko Warszawa.

Przebudowa oczyszczalni ścieków zakończy się w 2027 r. Jej efektem będzie zwiększenie wydajność miejskiej kanalizacji o 25%. To konieczne ze względu na stały wzrost liczby mieszkańców. W latach 2026–2028 zostanie zmodernizowana główna magistrala wodociągowa. Roboty mają być realizowane metodami bezwykopowymi.

W ramach przedsięwzięcia dojdzie także do m.in. budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Tarnowskiej, Miłocińskiej i Warszawskiej oraz łącznika drogowego pomiędzy ul. Warszawską i Lubelską. Instalacja ma odbierać ścieki z terenów położonych w północno-zachodniej części Rzeszowa.

Przeczytaj także: Tarnowskie Wodociągi. Nowa taryfa pozwoli wznowić inwestycje