Przełomowy program inwestycyjny ma na celu zaspokojenie rosnących potrzeb ludności Dubaju w nadchodzącym stuleciu. Szeroko zakrojone przedsięwzięcie stawia na zaawansowaną infrastrukturę i zrównoważony rozwój. Zadania będą realizowane we współpracy z sektorem prywatnym i zgodne z kluczowymi ramami strategicznymi, takimi jak Dubajska Agenda Gospodarcza D33 i Plan Urbanistyczny Dubaju 2040. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej przyczyni się do ograniczenia emisji w sektorze komunalnym o 25%. Jednocześnie rozwiązania mają promować zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. W dubajskich projektach strategicznych dla podmiotów prywatnych przeznaczono budżet 1 bln dirhamów (27 mld dol.) do 2033 r.

Program stanowi znaczącą szansę dla branży technologii bezwykopowych. Jest to zgodne z naszym zaangażowaniem w innowacyjność i zrównoważony rozwój – powiedział Paul Harwood, dyrektor zarządzający Grupy Westrade i organizator inicjatywy bezwykopowej na Bliskim Wschodzie cytowany przez portal Trenchless Works.

Zatwierdzenie programu oznacza liczne zadania dla wykonawców przewiertów HDD, mikrotunelowania czy renowacji sieci kanalizacyjnych. Metody bezwykopowe mogą odegrać kluczową rolę we wdrażaniu rozwiązań przyjaznych dla środowiska i optymalizacji efektywności operacyjnej systemu.

Przeczytaj także: Gazociąg Warszawski. Przewiert HDD pod Wisłą