• Cyfrowe systemy będą gromadzić dane i przesyłać je do centrów przeciwpodziowych
  • Muszą być odporne na sytuacje kryzysowe
  • Komunikacja i analiza informacji pozwoli na ograniczenie fal powodziowych

Szybkie sieci informatyczne dla Wód Polskich

Przedsięwzięcie „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław” Wody Polskie realizują w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Działania obejmują dostawy systemów oraz ich instalacje w związku z modernizacją obiektów hydrotechnicznych administrowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie i Rzeszowie.

Cel to przystosowanie ich do przesyłania danych na potrzeby centrów operacyjnych oraz monitoringu. Informacje będą gromadzone przez podsystemy akwizycji archiwizacji i udostępniania danych znajdujące się w Krakowie i we Wrocławiu, a przekazywane także centrom w Gliwicach i Rzeszowie.


Komunikację zapewniać będzie utworzona sieć WAN działająca w działającą w oparciu o istniejące lub dostarczone łącza internetowe (LTE, światłowody, linie radiowe) oraz istniejące lub projektowane łącza MPLS. Prace dotyczą 131 obiektów, w tym 92 należących do Wód Polskich, 26 mostów nad Odrą oraz 13 jednostek energetycznych firm Tauron, Tauron Ekoenergia i PGE. Zakończenie prac o wartości prawie 194 mln zł powinno nastąpić na przełomie 2023 i 2024 roku. Wykonawcą jest konsorcjum firm T4B (lider) i Atrem.

Cztery zadania już są realizowane

Unowocześnianie ośrodków operacyjnych jest realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (komponent 4).

To takie podzadania, jak modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych Kraków i Wrocław (ze sprzętem i oprogramowaniem, kontrakt o wartości niemal 52,80 mln zł realizowany przez konsorcjum spółek GISPartner (lider) i Integrated Solutions. Prace mają się zakończyć w marcu 2023 r.

Drugie działanie dotyczy monitoringu hydrologicznego i systemów teletechnicznych w obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW we Wrocławiu, w Krakowie w Gliwicach i w Rzeszowie. Tu zaplanowano wdrożenie i rozbudowanie m.in. automatycznych stacji wodowskazowych, modernizację lub wdrożenie układów sterowania urządzeniami spustowymi oraz wdrożenie systemów teletechnicznych. Wykonawcą jest konsorcjum firm T4B (lider) i Atrem. Koszt przedsięwzięcia to prawie 193,85 mln zł. Prace potrwają do grudnia 2023 r.

Trzecie zadanie to zapewnienie łączności podstawowej i zapasowej budowli hydrotechnicznych dla ośrodków w Krakowie i we Wrocławiu. Łącza mają służyć do transmisji danych operacyjnych (pomiary hydrologiczne, stany urządzeń) lub wizyjnych do centrum lub lokalnego punktu monitoringu. Koniec robót wykonywanych za ponad 31,66 mln zł przez spółkę Sprint zaplanowano na marzec 2023 r.

Dla obu tych centrów realizowany jest też system cyfrowej łączności dyspozytorskiej. Ma być on niezależny i odporny na sytuacje kryzysowe, a będzie umieszczany w sterowniach stopni wodnych oraz zbiorników retencyjnych mokrych i suchych, samochodach serwisowych i jednostkach pływających, a także w biurach nadzorów wodnych RZGW we Wrocławiu. Zadanie wykonuje konsorcjum przedsiębiorstw Sprint (lider) i Elvys ze Słowacji. Roboty za około 4,25 mln zł zakończą się w maju 2022 r.

W fazie przetargu jest zadanie na dostawę oprogramowania do modelowania DHI Mike 11.

Przeczytaj także: W Wielkopolsce Wschodniej zostaną odbudowane zasoby wodne