Jakie są problemy z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi w kanalizacji ogólnospławnej? Czy samorządy powinny pobierać opłaty za deszczówkę? Czy zbiorniki podziemne sprawdzą się jako systemy retencjonowania wód deszczowych? Jak systemy kanalizacyjne największych miast w Polsce radzą sobie podczas intensywnych opadów? Jakie są najlepsze przykłady nowoczesnych rozwiązań zagospodarowywania wód deszczowych? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci, przedstawiciele miejskich przedsiębiorstw wod-kan, uczelni wyższych oraz firm działających w branży zgromadzeni na I Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”, która w dniach 25-26 października 2016 r. odbędzie się będzie w Zakopanem.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Piotr Ziętara, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów oraz Jędrzej Bujny i Maciej Sójka z Kancelarii Matczyński i Adwokaci.

Partnerem wydarzenia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją sprawują Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa; Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski; Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sponsorem Srebrnym wydarzenia została firma Uponor Infra sp. z o.o. 

Uponor Infra jest czołowym producentem rur z tworzyw sztucznych na świecie. Jego systemy rur z PE i PP wykorzystywane są do budowy i renowacji wodociągów i kanalizacji na potrzeby przemysłu, drogownictwa i gospodarki komunalnej. Produkty firmy stosuje się w różnych technologiach renowacji rurociągów: relining długi oraz krótki, swagelining i kraking statyczny, a także w przypadku przewiertów horyzontalnych. Firma znana jest z realizacji technicznie zaawansowanych projektów: magistrali wodociągowych, kolektorów grawitacyjnych, przewiertów horyzontalnych, renowacji zniszczonych rurociągów. Produkuje także studzienki, zbiorniki retencyjne i separatory.

Zobacz więcej informacji na temat I Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”