Relacja poniżej.

 

VI Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi [LIVE]
12:22

VI Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi zakończyła się.

Kompleksową obsługę IT zapewniła podczas wydarzenia agencja marketingowa New Idea House, a za realizację streamingu odpowiadało Quality Studio, specjalizujące się w obsłudze multimedialnej firm – ZOBACZ PORTFOLIO.

Zapraszamy serdecznie na kolejne wydarzenie: II Konferencję Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące, która odbędzie się już 2 grudnia!

12:15

Nowa platforma jest owocem prac wielu podmiotów.

12:12

12:10

12:09

Z pomocą przychodza narzędzia cyfrowe, np. atlasy deszczowe – takie, jak polski atlas PANDa.

12:05

Projektując odwodnienie, musimy przede wszystkim wyliczyć maksymalny odpływ.

11:59

Obrady zwieńczy prezentacja prof. dr hab. inż. Pawła Licznara, RETENCJAPL sp. z o.o. pt. Jak projektujemy systemy odwodnienia w Europie?

11:57

11:55

11:54

Sterowana mikroretencja, błękitno-zielona infrastruktura, zielone dachy i ściany – to przykłady niestandardowych rozwiązań.

11:54

Problemem jest chaotyczna zabudowa w miastach – podkreśla prelegent.

11:54

11:53

Stopniowa adaptacja to rozwiązanie m.in. tradycyjnych rozwiązań, takich jak wały przeciwpowodziowe czy poldery, wymagające długiego procesu przygotowania.

11:52

11:47

Dla mieszkańców miast szczególnie trudne są powodzie błyskawiczne związane z nasilającymi się zmianami klimatu.

11:47

11:46

Teraz wystąpi prezes zarządu AQUARes sp. z o.o., Wojciech Szymborski, z prezentacją Adaptacja miasta do zmian klimatycznych z wykorzystaniem miejskiego rozproszonego systemu sterowanej mikroretencji.

11:44

11:42

Kryzysom wodnym warto zapobiegać poprzez dobre planowanie przestrzenne.

11:41

Z raportu wynika, że w metropoliach istnieje już wysoka jakość usług komunalnych.

11:38

11:38
11:37

Water City Index obejmuje osiem metropolii, 58 miast na prawach powiatu oraz 252 miasta średniej wielkości, z uwagi na to, że każdy z typów miast ma odmienne problemy i możliwości.

11:32

11:28

Krzysztof Kutek z firmy Arcadis sp. z o.o. przedstawi teraz prezentację pt. Gospodarowanie wodą w miastach - WATER CITY INDEX

11:24

11:23

Świadomy architekt krajobrazu potrafi wykorzystać odpowiednie tereny hydrogeniczne, dobierając właściwe biogrupy, selekcjonując rozwiązania.

11:20

Potrzebnym narzędziem jest utworzenie wizualizacji obszarów potencjalnego gromadzenia wód opadowych.

11:18

11:18
11:16

...a także dostosowanie jej do rodzajów zabudowy

11:15

Jednym z ważniejszych zadań jest dbanie o zieleń.

11:11

Współczesne możłiwości i wyzwania to przede wszystkim nowe możliwości analiz ora efektywnego planowania przestrzeni, ale też odpowiednie wspomaganie inwestycyjne.

11:08

Projektowanie rozwiązań należy rozpocząć od dokładnej inwentaryzacji.

11:02

Prelegent przedstawi nowe możliwości wykorzystania danych numerycznego modelu terenu, tj. analizy struktur zieleni miejskiej i gromadzenia wód opadowych na potrzeby planowania przestrzeni i krajobrazu.

11:02

Wracamy do tematu architektury krajobrazu. Głos zabrał Łukasz Dworniczak ze Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

10:52

Strategie obejmujące gospodarkę obiegu zamkniętego powstają dla wielu europejskich miast, m.in. dla chorwackiego Splitu czy włoskiego Turynu. W Polsce strategia tego typu tworzona jest dla Bydgoszczy.

10:48

Konieczne jest jak najdłuższe pozostawienie wody w obieg, łącznie z wykorzystaniem np. energii cieplnej z szarych ścieków.

10:41

10:36

Czas na wystąpienie Ewy Świerkuli z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Gospodarowanie wodą w miastach zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.

10:31

Prelegentki przedstawiają, jak zaprojektować ogród deszczowy.

10:28

Do rozwiązań z zakresu mikroretencji należy m.in. nawadnianie rabat deszczówką.

10:25

Mikroretencja to natomiast środek mający na celu zapewnienie poprawy lokalnego bilansu wodnego.

10:24

Czy, jest mała retencja?

10:23

Teraz głos zabrały architektki krajobrazu: Izabela Latacz oraz Klaudia Malyjurek

10:21

Woda z jezdni może spływać z kolei prosto do demonstratorów.

10:20

Spółka realizuje różnego typu inwestycje, obejmujące np. modernizację budynków.

10:19

Rozwój retencji w Gdańsku można śledzić na bieżąco na stronie pomiary.gdanskiewody.pl/sm_retention/map

10:16

Również działania doraźne są istotne:

10:14

Obecnie w Gdańsku działają aż 52 otwarte zbiorniki retencyjne: to aż 800 tys. m3 retencji!

10:09

Jak Gdańskie Wody definiują zieloną retencję?

10:06

Podczas opadów następuje odwrócenie funkcji jedni i zieleni – jezdnie są zalewane, a kierowcy poruszają się po pasach zieleni, niszcząc ją – mówi dr inż. Szpakowski.

10:05

10:04

O rozwiązaniach z zakresu zielonej retencji, wdrażanych w Gdańsku, mówi dr inż. Wojciech Szpakowski, dyrektor techniczny Gdańskich Wód sp. z o.o.

10:03

Wszyscy, którzy chcą posłuchać dzisiejszych prelekcji, mogą jeszcze dołączyć: REJESTRACJA

10:02

Zaczynamy sesję IV!

18:07

Zapraszamy w piątek od godz. 10

18:06

Koniec panelu dyskusyjnego i tym samym czwartkowych obrad

18:04

Adam Cebula: jeżeli ludzie widzą, że pomaga im się rozwiązać problem, to zupełnie inaczej na wszystko patrzą, w innym przypadku jest totalna krytyka

18:02

Stanisław Drzewiecki: ważne jest edukowanie wszystkich, od najmłodszych do najstarszych

17:50

Marek Borkowski: to początek drogi, jeśli chodzi o świadomość ludzi; konieczne jest uświadamianie poprzez różnego rodzaju kampanie, że to ty mieszkańcu też musisz się tym zająć

17:48

Ryszard Gajewski: my się nie zajmujemy już odprowadzaniem wody opadowej, my się zajmujemy adaptacją do zmian klimatu, o tym trzeba mówić

17:45

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

17:37

Stanisław Drzewiecki: w naszym działaniu bardzo ważna jest edukacja, uświadomienie wagi problematyki decydentom; bardzo ważne są miękkie działania prowadzone przez właścicieli nieruchomości

17:36

Marek Borkowski: w Poznaniu jest wiele elementów do poprawy, jak chodzi o zrozumienie m.in. idei miasta-gąbki, a największymi oportunistami są deweloperzy, ich nie interesuje zmniejszenie opłat, zwiększenie retencji, ich interesuje, żeby sprzedać

17:32

Adam Cebula: Kraków, żeby doprowadzić część komunalną do odpowiedniego stanu, potrzebuje 1,5 mld zł

17:28

Piotr Ziętara: w Krakowie zmieniła się optyka patrzenia na miasto pod kątem tkanki miejskiej

17:19

Ryszard Gajewski: zmiany klimatu powodują, że zjawiska będą narastały, a one weryfikują założenia

17:16

Kilka kolejnych zdjęć z Krakowa (fot. Quality Studio)

17:13

Marek Borkowski: jedna zasada uspokoiła miasto Poznań – płatna dzierżawa systemu

17:11

Piotr Ziętara: musimy przestać patrzeć na GWO przez pryzmat kanalizacji; gospodarka wodami opadowymi to całe planowanie przestrzenne; system orurowany to powinna być ostateczność, gdzie trafi woda, której nie potrafimy zagospodarować

17:10

Piotr Ziętara: musimy przestać patrzeć na GWO przez pryzmat kanalizacji; gospodarka wodami opadowymi to całe planowanie przestrzenne

17:00

Stanisław Drzewiecki, prezes MWiK w Bydgoszczy: spółki wodociągowe to najlepsze miejsce do zarządzania systemami deszczowymi

16:57

Marek Borkowski, wiceprezes Aquanet: w Poznaniu, chcąc wyjść poza myślenie czysto wodociągowe, utworzyliśmy spółkę Aquanet Retencja, która ma spojrzeć szerzej; nam ten model się podoba

16:54

Piotr Ziętara, prezes Wodociągów Miasta Krakowa: wody opadowe to obszar w większości gospodarki miejskiej, który wymaga bardzo szerokiej koordynacji; bardzo istotne było utworzenie jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

16:52

Adam Cebula, zastępca dyrektora ds. gospodarki wodnej w Klimat-Energia-Gospodarka Wodna: w Krakowie są dwa systemy kanalizacji – ogólnospławnej i deszczowej; powstała jednostka, w której ja pracuję; zajmujemy się gospodarką wodną komunalną; szeroko współpracujemy z Wodociągami; każde miasto musi wypracować swój model

16:45

Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód: nie ma idealnego modelu zarządzania, najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki cel chcemy osiągnąć

16:42

W panelu udział biorą: Marek Borkowski (Aquanet S.A. w Poznaniu), Adam Cebula (Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie), Stanisław Drzewiecki (Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.), Ryszard Gajewski (Gdańskie Wody sp. z o.o.) oraz Piotr Ziętara (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.)

16:39

Pora na panel dyskusyjny, którego prowadzącym jest Witold Sumisławski

16:33

Marcin Glixelli: nasz system zaczyna być coraz bardziej optymalny punktowo

16:19

Marcin Glixelli: dzięki gęstej siatce widzimy, że każdy ekstremalny opad charakteryzował się zmiennością

16:18

Marcin Glixelli: walczymy o budowę świadomości, z czym się mierzymy, bez tego nie pójdziemy do przodu

16:10

Marcin Glixelli: w modelowaniu 2D wyznaczamy sobie miejsca bezodpływowe, czyli newralgiczne

16:06

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

16:05

Marcin Glixelli: mamy najgęstszą w Polsce siatkę pomiarową; celem nadrzędnym jest, żebyśmy mogli opracować wiarogodny, skalibrowany model

16:00

Marcin Glixelli: w naszej spółce posiadamy zespół deszczowy, codziennie działania prowadzi 15 osób

15:59

Marcin Glixelli: do końca przyszłego roku mamy zinwentaryzować ponad 200 wylotów deszczowych

15:56

Referat wygłaszany jest online, dotyczy racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi w Krakowie

15:56

Występuje Marcin Glixelli z Wodociągów Miasta Krakowa

 

15:53

Witold Sumisławski: nie ma znaczenia, jak będziemy zarządzać GWO, bo kluczowe problemy są zupełnie gdzie indziej; sukces wdrożenia GWO leży po stronie kultury organizacyjnej miasta

15:48

Witold Sumisławski: model bydgoski jest zupełnie inny; własność majątku została przekazana do MWiK, wszystkie zadania realizowane są przez spółkę

15:47

Witold Sumisławski: model bydgoski jest zupełnie inny; własność majątku została przekazana do MPWiK, wszystkie zadania realizowane są przez spółkę

15:43

Witold Sumisławski: w Gdańsku właścicielem majątku jest gmina, tytuł prawny to umowa powierzenia, powierzenie nastąpiło do spółki Gdańskie Wody w bardzo szerokim zakresie; w Gdańsku nie ustalono ceny jednostkowej, spółka nie jest związana umowami z jej klientami, wszystko odbywa się w relacji z władzami gminy

15:35

Witold Sumisławski: w Poznaniu właścicielem majątku jest gmina, ale tytuł prawny do zarządzania nim to umowa dzierżawy ze spółką Aquanet; przedmiotem powierzenia jest tylko kanalizacja rurowa

15:29

Witold Sumisławski: ważne jest pytanie, jakimi modelami można ogarnąć tak szeroką tematykę

15:28

Witold Sumisławski: zarządzanie w tym obszarze wymaga wielkich umiejętności koncyliacyjnego poszukiwania rozwiązań

15:25

Witold Sumisławski: wody opadowe to szeroki obszar, obejmuje wielką ilość zagadnień

15:24

Witold Sumisławski zjawił się w Krakowie

15:24

Pierwszym prelegentem jest Witold Sumisławski z firmy SU-MAN

15:22

Zaczyna się sesja trzecia – modele zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Polsce

14:46

Trwa przerwa obiadowa. Początek kolejnej sesji o godz. 15.20

14:38

Karol Mikołajewski: aby powiedzieć, czy deszcz będzie katastrofalny, musimy znać jego rozkład w czasie

14:36

Karol Mikołajewski: deszcz to takie zjawisko, że zawsze możemy spodziewać się czegoś większego

14:24

Temat tego wystąpienia to wiedza o opadach nawalnych jako podstawa budowy portalu WaterFolder Connect

14:23

Ostatnim prelegentem w trakcie drugiej sesji jest Karol Mikołajewski z RETENCJAPL sp. z o.o.

14:10

Firma CEMEX jest Sponsorem Złotym wydarzenia

14:09

Wystąpienie rozpoczął Marek Dmochowski z firmy CEMEX. Mówi o nawierzchniach wodoprzepuszczalnych PERVIA w kontekście ekologii i trwałości

14:03

Edyta Zalewska: tradycyjne liczenie naszych sieci może nie przynieść właściwych efektów

14:01

Edyta Zalewska: musimy brać pod uwagę żywotność materiałów

13:57

Edyta Zalewska: Europejski Zielony Ład ma spowodować, że Unia Europejska stanie się neutralna klimatycznie, celem jest osiągnięcie neutralności do 2050 r.; działanie tej strategii ma być oparte na sprawiedliwości

13:54

Firma Uponor Infra jest Sponsorem Złotym wydarzenia

13:53

Temat tego wystąpienia to Europejski Zielony Ład — szanse i wyzwania dla branży wod-kan

13:52

Kolejny prelegent to Edyta Zalewska z firmy Uponor Infra sp. z o.o.

13:40

Michał Mrozowski: kiedy kanał pracuje prawidłowo, wykres poziomu idzie w parze z wykresem prędkości przepływu

13:33

Firma PM Ecology to Sponsor Złoty wydarzenia

13:32

To wystąpienie dotyczy kampanii pomiarowych – skuteczny i tani sposób, aby sprawdzić, jak pracuje sieć

13:32

Na scenie zjawił się Michał Mrozowski z PM Ecology

13:30

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

13:21

Firma DHI Polska to Sponsor Złoty wydarzenia

13:21

Referat zaczął Michał Żmijewski z DHI Polska. Mówi o systemach prognozujących podtopienia i ostrzegające przed ich wystąpieniem w mieście

13:19

Maciej Płoński: realizujemy 78 inwestycji o wartość przekraczającej 1,6 mld zł

13:18

Maciej Płoński: budujemy centralny system zarządzania siecią kanalizacją RTC

13:16

Maciej Płoński: wykonaliśmy już około 3 km kolektora Wiślanego; dwie umowy mamy już podpisane, a umowę na ostatni, trzeci etap podpiszemy na dniach

13:15

Maciej Płoński: do kolektora Wiślanego włączonych zostanie pięć istniejących kolektorów burzowych

13:13

Jeszcze kilka zdjęć z Krakowa (fot. Quality Studio)

13:05

Maciej Płoński: stwierdzono konieczność zwiększenia pojemności retencyjnej o 140 tys. m3

13:04

Maciej Płoński: w Warszawie jest model sieci kanalizacyjnej, od początku obejmował wszystkie kanały o średnicy większej niż 1,2 m; w ramach optymalizacji sieci przeanalizowano 94 warianty inwestycyjne

12:57

Kolejne zdjęcia prosto z Krakowa (fot. Quality Studio)

12:51

Referat dotyczy budowy systemu zarządzania wraz z realizacją inwestycji zwiększających pojemności retencyjne systemu kanalizacyjnego aglomeracji warszawskiej

12:50

Prelegent jest na miejscu w Krakowie

12:50

Wystąpienie zaczyna Maciej Płoński, zastępca dyrektora pionu jednostki realizującej projekt MPWiK w Warszawie S.A.

12:43

Kilka zdjęć z wcześniejszego panelu dyskusyjnego (fot. Quality Studio)

12:36

Maciej Mrowiec: predykcje są takie, że natężenia opadów ekstremalnych wzrosną; eksploatatorzy sieci stoją przed wyzwaniem

12:35

Maciej Mrowiec: wiele elementów ma wpływ na to, jak często występują podtopienia, jak niezawodny jest system

12:34

Maciej Mrowiec: w ostatnim czasie zaproponowano nowe modele opadowe; w momencie kiedy system już działa, sama zlewnia ulega zmianom

12:31

Maciej Mrowiec: inżynierowie wiedzą, że wystąpienie podtopień wcale nie oznacza, że system jest zły, być może mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem ekstremalnym

12:28

To wystąpienie online, dotyczy kryteriów oceny niezawodności działania systemów odwodnienia miast

12:27

Na początek występuje dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz, Politechnika Częstochowska

12:27

Zaczynamy drugą część konferencji

12:25

Druga sesja będzie mieć charakter techniczny

12:22

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

12:08

Trwa przerwa, początek drugiej sesji około godz. 12.25

12:04

Andrzej Sidorski: badania pokazują, że od strony ekonomicznej dotacje nie są tak efektywne jak pożyczki

12:01

Andrzej Hański: jesteśmy w stanie dostarczyć informacje z wyprzedzeniem kilkugodzinnym; powinno to, potencjalnie, pozwolić uniknąć strat; po drugiej stronie musi być przygotowanie odpowiednich reakcji na zagrożenie

11:59

Katarzyna Zięba: każde wprowadzenie opłat wiąże się z tym, że ludzie na różne sposoby będą chcieli ich unikać; nielegalne podłączanie się do kanalizacji jest obarczone sankcją karną

11:58

Paulina Kopeć: przedsiębiorstwo może określić, jakie są warunki przyłączenia i jeżeli inwestor ich nie spełni, niestety wniosek może zostać odrzucony

11:55

Małgorzata Sikora: Wody Polskie wraz z Ministerstwem Infrastruktury cyklicznie dokonują aktualizacji map zagrożenia powodziowego

11:52

Dotychczasowi prelegenci odpowiadają na pytania uczestników

11:51

Teraz dyskusja

11:48

Osoby, które nie były w stanie wybrać się do Krakowa, zapraszamy do uczestnictwa online w konferencji. Więcej szczegółów TUTAJ

11:40

Katarzyna Zięba: na końcu trzeba mieć na względzie, czemu opłata ma służyć

11:39

Katarzyna Zięba: pojawiają się pytania, jak kalkulować opłatę i czy możliwe jest różnicowanie opłat i wprowadzanie różnych grup odbiorców

11:38

Katarzyna Zięba: opłaty – za m2 czy m3 – to sprawa preferencji; każda z tych metod ma swoje konsekwencje

11:28

Katarzyna Zięba: przed 2018 r. wody opadowe i roztopowe były klasyfikowane jako ścieki, więc była możliwość, aby ujmować je w taryfie; dzisiaj tak nie jest, stoimy przed pytaniem, co ma być źródłem finansowania zadania

11:24

Katarzyna Zięba jest na miejscu w Krakowie

11:23

Ostatni prelegent w tej sesji to Katarzyna Zięba z DS LEX K. Zięba sp. k. Opowiada o wprowadzaniu przez gminy opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

11:09

Andrzej Sidorski: przygotowaliśmy 750 mln zł na preferencyjne pożyczki na zadania z zakresu adaptacji do zmian klimatu

11:02

Kolejne zdjęcia z Krakowa (fot. Quality Studio)

10:56

To wystąpienie online, które dotyczy działań NFOŚiGW w kontekście adaptacji do zmian klimatu

10:56

Kolejny prelegent to Andrzej Sidorski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10:51

Paulina Kopeć: konieczne jest unormowanie wód opadowych i roztopowych przez ustawodawcę, i ujednolicenie sposobu opłat za ich odprowadzenie

10:43

Paulina Kopeć: stajemy się świadkami zmian; prognozy stwierdzają nieuniknione zjawiska ekstremalne

10:41

Wykład dotyczy zarządzania kanalizacją deszczową przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

10:40

Na miejscu, w Krakowie, referat wygłasza Paulina Kopeć z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

10:24

Piotr Czarnocki wyjaśnia, jakie działania otrzymają wsparcie w ramach nowej unijnej perspektywy

10:20

Piotr Czarnocki: panaceum na oba zjawiska jest zielona i błękitna infrastruktura

10:19

Piotr Czarnocki: jak wynika z map adaptacji miast do zmian klimatu, zasadniczym problemem są powodzie błyskawiczne, podtopienia, zalania; coraz częściej pojawiają się też niedobory opadów, a skutkiem są m.in. miejskie wyspy ciepła

10:13

Piotr Czarnocki: gospodarowanie wodami opadowymi nie sprowadza się tylko do odprowadzenia ich do kanalizacji

10:11

Referat dotyczy finansowania projektów w zakresie zagospodarowania wód opadowych w ramach NPF 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem FEnIKS

10:10

Kolejnym prelegentem jest Piotr Czarnocki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To wystąpienie online

10:04

Małgorzata Sikora: 15 listopada będziemy odbierać zadanie związane z ochroną węzła oświęcimskiego; ochronimy prawie 12 tys. osób

10:02

Małgorzata Sikora: w tym roku na działania związane z ochroną przeciwpowodziową wydamy 260 mln zł, całkowite wieloletnie koszty zadań już realizowanych to 1,2 mld zł

10:00

Małgorzata Sikora: chcielibyśmy zrealizować zbiorniki polderowe od Oświęcimia do Krakowa

09:58

Małgorzata Sikora: nie wszystkie tereny powinnyśmy zabudowywać, powinniśmy ograniczyć rozwój uszczelniania, tak budować, by w przyszłości mieć dostępne tereny pod zbiorniki czy poldery; często borykamy się  problemem wolnych przestrzeni

09:56

Małgorzata Sikora: wodę powinno zatrzymywać się w miejscu jej opadu; odprowadzenie do potoku powinno być ostatecznością, to samo dotyczy dróg

09:54

Małgorzata Sikora: nadmiar wód opadowych odprowadzonych do kanalizacji skutkuje m.in. zrzutem ścieków do odbiornika; kłopotem są także nielegalne wyloty wód opadowych; ich liczba sprawia, że odbiornik nie jest w stanie przyjąć takiej ilości wód

09:51

Małgorzata Sikora: często na naszym terenie spływające wody opadowe wymywają nawozy, to zagrożenie

09:49

Małgorzata Sikora: w tym roku RZGW Kraków borykał się z siedmioma dwugodzinnymi ekstremami

09:47

Referat dotyczy inwestycji przeciwpowodziowych realizowane na terenie RZGW w Krakowie

09:45

Na scenie zjawiła się Małgorzata Sikora, dyrektor krakowskiego oddziału Wód Polskich

09:44

Andrzej Hański: ustawą jesteśmy zobowiązani do przekazywania ostrzeżeń do odbiorców statutowych; w ostatnich dziesięcioleciach powodzie błyskawiczne w skali światowej należą do największych zagrożeń hydrologicznych

09:41

Osoby, które nie były w stanie wybrać się do Krakowa, zapraszamy do uczestnictwa online w konferencji. Więcej szczegółów TUTAJ

09:38

Pierwsze zdjęcia z Krakowa (fot. Quality Studio)

09:25

Głos przejął drugi ekspert IMGW, Andrzej Hański

09:23

Marta Barszczewska: zagrożone są głównie południowa Polska i obszary zurbanizowane

09:22

Marta Barszczewska: powódź błyskawiczna osiąga niewielki zasięg, ale przebiega bardzo szybko; synonimami są szybka bądź gwałtowna powódź

09:20

Marta Barszczewska: do najbardziej niebezpiecznych hydrozagrożeń należą powodzie błyskawiczne

09:17

Marta Barszczewska: zmiana klimatu powodowana działalnością człowieka napędza katastrofy

09:15

Referat online zaczęła Marta Barszczewska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego. Mówi o systemie ostrzeżeń hydrologicznych przed powodziami błyskawicznymi

09:11

Temat pierwszej sesji to aktualne i przyszłe programy finansujące inwestycje z zakresu gospodarowania wodami opadowymi oraz aktualne problemy prawne branży

09:10

Konferencję prowadzi Dorota Rojek-Koryzna

09:07

Paweł Kośmider: formuła hybrydowa zostanie z nami chyba na dłużej; staraliśmy się, aby program był rozłożony na pewne aspekty, które sprawdziły się w poprzednich latach

09:04

Na scenie jest już Paweł Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o., przewodniczący konferencji

09:02

Już za kilka chwil początek drugiego dnia konferencji

09:00

W środę, na początek trzydniowego spotkania, odbyły się warsztaty. Czego dotyczyły? Przeczytaj RELACJĘ

08:57

Tematyka, program... Wszystko nt. wydarzenia dostępne jest TUTAJ

08:54

Osoby, które nie były w stanie wybrać się do Krakowa, zapraszamy do uczestnictwa online w konferencji. Więcej szczegółów TUTAJ

08:51

Dzień dobry, początek czwartkowych obrad już o godz. 9