• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Świętokrzyskie: bliżej do budowy zbiornika retencyjnego Bzin. Ważna umowa

Opublikowano: 13-05-2024 Źródło: PGW Wody Polskie

Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał kontrakt na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i raportu oddziaływania na środowisko dla budowy zbiornika wodnego Bzin w Skarżysku-Kamiennej. Obiekt zwiększy ochronę przeciwpowodziową mieszkańców woj. świętokrzyskiego.


Widok na czaszę planowanego zbiornika. Fot. Michał Oleś/Zarząd Zlewni w Radomiu, Wody Polskie Widok na czaszę planowanego zbiornika. Fot. Michał Oleś/Zarząd Zlewni w Radomiu, Wody Polskie

Zbiornik retencyjny Bzin znajdzie się w miejscu dawnego zalewu utworzonego przed 200 laty. Wtedy z inicjatywy Stanisława Staszica i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego budowano duże zakłady metalurgiczne wzdłuż rzeki Kamiennej. Koncepcja odbudowy zbiornika pojawiła się na początku lat 70. XX w. Ochrona miasta jest konieczna ze względu na zagrożenie wylewaniem rzeki.

Fot. Michał Oleś/Zarząd Zlewni w Radomiu, Wody Polskie Fot. Michał Oleś/Zarząd Zlewni w Radomiu, Wody Polskie

Budowla w okresie wezbrań będzie służyła retencji powodziowej, kontroli fali na Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej i na odcinku do zbiornika Brody. Woda będzie magazynowana i przeznaczana do celów gospodarczych, przeciwpożarowych i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika podczas suszy. Wyrówna przepływy podczas niżówek. Stanie się także stałym źródłem wody. Zaplanowano wykorzystanie potencjału energii wodnej zbiornika.

Powierzchnia zbiornika retencyjnego Bzin wyniesie 100 ha, zostanie wyposażony w przepławkę i małą elektrownię wodną. Koszt robót oszacowano na około 120 mln zł. Po przygotowaniu koncepcji inwestycji i na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie ustalony jej kształt i ostateczna cena.

Źródło: Wody Polskie Źródło: Wody Polskie

Dokumentacja techniczna ma powstać do 2027 r. Do tego czasu przewidziano też uzyskanie decyzji administracyjnych i wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2027–2032.

Koncepcję opracuje firma HaskoningDHV Polska za około 1 mln zł. Czas na jej realizację wynosi 16 miesięcy.

Przeczytaj także: Małopolska. Poprawi się bezpieczeństwo powodziowe w gminie Drwinia

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia