Finansowanie dokumentacji projektowej będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie RZGW w Krakowie a gminą Drwinia we wrześniu 2023 r.

Gmina Drwinia w pobliżu Krakowa jest położona w dolinie Wisły. Znajduje się w pobliżu Puszczy Niepołomickiej, co sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Jednak usytuowanie jej w widłach Wisły, Raby oraz Drwinki oznacza ryzyko cyklicznych zagrożeń związanych z podtapianiem terenów w dolinie. Jest to szczególnie niebezpieczne przy wysokich stanach wody na Wiśle i Drwince.

W ramach przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Drwinia poprzez budowę stanowisk pomp mobilnych jako element wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego” powstanie dokumentacja projektowa i techniczna. Będzie zawierać oszacowanie kosztów planowanych działań i wykonania robót budowlanych w trzech miejscach. Pompy mobilne mają zostać zabudowane w miejscowościach Grobla nad Wisłą oraz Drwinia i Świniary nad Drwinką.

Inwestycja ma zwiększyć lokalną ochronę przeciwpowodziową.

Przeczytaj także: W Chrzanowie kończy się modernizacja zbiornika retencyjnego