Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wody w Polsce jest coraz mniej i jest ona mocno zanieczyszczona (mechanicznie, bakteriologicznie i fizykochemicznie). Aby polepszyć ten stan, należy wprowadzić strategię gospodarki wodnej dotyczącą m.in. rozwoju nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, rozwiązywania problemów związanych z wodami transgranicznymi.

Celem Konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących szeroko pojętego obszaru działań związanych ze strategią rozwoju gospodarki wodnej dotyczącej m.in. nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, zrównoważonych, dostępnych powszechnie i wysokiej jakości usług wodno-sanitarnych czy technologii i technik recyklingu wód zużytych i redukcję zanieczyszczeń.

Gospodarowanie wodą w warunkach rozwoju i zmian klimatu obecnie staje się coraz bardziej istotnym wyzwaniem dla rozwoju i bezpieczeństwa wodnego każdego kraju. Dlatego jednym z głównych tematów wiodących jest retencja w skali makro i mikro.

Konferencja jest też okazją do uhonorowania osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi: Elżbiety Nachlik, byłej Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką oraz byłej Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Mieczysława Góry, byłego Członka Zarządu, byłego Dyrektora Technicznego Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w Krakowie oraz Tadeusza Łagosza, byłego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

II Konferencja Hydroinżynieria i Bezpieczeństwo Wodne [FOTOGALERIA]

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje portal inzynieria.com.

Zapraszamy na III Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej!