Na początku lipca zaawansowanie robót wyniosło 90%. Wypełnienie zbiornika retencyjnego w postaci ażurowych płyt jest gotowe. Rozpoczęły się prace porządkowe, odtwarzana jest droga polna (zaplecze budowy), oczyszczana pobliska jezdnia i pobocza, porządkowana zieleń. Obiekt zostanie ogrodzony.

Powierzchnia zbiornika retencyjnego wynosi 1290 m2, a pojemność 600 m3. Wybudowana infrastruktura odwodnieniowa ochroni nowohuckie osiedla przed zalaniem podczas ulewnych deszczy. Kilometr dalej powstają jeszcze dwa takie budowle przy ul. Burzowej. Przebudowywana jest tam część rowu otwartego (stanie się zamknięta).

Zbiorniki retencyjne poprawią zarządzanie wodami opadowymi i ograniczą ryzyko powodziowe. Przez dzielnicę przepływa kilka rzek (m.in. Burzowiec, Baranówka, czy Struga Rusiecka). Podczas silnych opadów powodują lokalne podtopienia. Koszt budowy nowohuckich obiektów to 11 mln zł. Ochronią 508,33 ha powierzchni Krakowa i zwiększą pojemność retencyjną o 4 tys. m3.

Inwestycje przy ul. Folwarcznej i Burzowej to część Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa. W najbliższych latach kolejne zbiorniki powstaną na osiedlach (Kabel, Kostrze, Rybitwy, Przewóz) oraz w dzielnicach Bronowice, Prądnik Biały i Prądnik Czerwony. System kanalizacji deszczowej będzie także rozbudowywany o obiekty małej retencji, zmniejszy się powierzchnia nieprzepuszczalna.

Przeczytaj także: Mazowieckie. 10 mln zł na przeciwdziałanie suszy rolniczej