Poprawę koniunktury sygnalizuje 10 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 40 proc. (w styczniu odpowiednio 9 proc. i 40 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS podaje, że negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są spowodowane niekorzystnymi ocenami bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw.  "Przedsiębiorstwa odnotowują spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne, choć nieco mniej pesymistyczne od formułowanych w lutym" - napisano w komentarzu do badań.

"Spośród badanych przedsiębiorstw 18 proc. (przed rokiem 24 proc.) planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być nieco mniej znaczący" - napisał GUS.