Według nowego prawa projektant, inwestor czy wykonawca robót budowlanych będzie mógł trafić nawet na dwa lata do więzienia za wykonanie prac niezgodnie z przepisami lub normami technicznymi a postępowanie dyscyplinarne będzie mogło być wszczęte w ciągu trzech lat od chwili popełnienia wykroczenia.

Teraz przede wszystkim uczestniczący w procesie budowlanym będą musieli zadbać o to, by obiekt został wybudowany zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem wszelkich norm.

Według znowelizowanego prawa budowlanego istotnie zwiększy się rola i odpowiedzialności inwestora, który będzie odpowiadał za: sprawdzanie wykonania projektu budowlanego i jego zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi; zapewnienie nadzoru nad robotami budowlanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego a także wykonanie wszystkich wymaganych odbiorów robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji i przed zgłoszeniem do rejestracji zakończonych prac.

Projektanci natomiast będą odpowiadać za stały nadzór autorski nad inwestycją. Po stronie projektanta będzie też uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i realizacja projektu według przepisów prawa budowlanego.
Nowelizacja wprowadzi też konieczność uporządkowania przez wykonawcę po zakończeniu prac placu budowy i doprowadzenia jej do stanu przewidzianego w projekcie.

Jak podaje interia.pl - po zakończeniu prac budowlanych wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego mają składać oświadczenia, że wykonali swoje prace budowlane zgodnie z normami i przepisami. Będą musieli też poświadczyć, że wymagane kontrole, odbiory poszczególnych etapów budowy zostały przeprowadzone. Za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia będzie grozić kara aresztu od 5 do 30 dni, kara ograniczenia wolności lub grzywny do 5 tys. zł. Ministerstwo Infrastruktury planuje, że nowe przepisy będą obowiązywać już od połowy 2009 r.