Najlepsze dla tych inwestycji lokalizacje znajdują się koło Tarnowa i Starego Sącza. Do obsługi regularnego ruchu pasażerskiego ma zostać także przystosowane lądowisko w Nowym Targu. Wszystkie małopolskie lotniska mają być równomiernie rozmieszczone w regionie i mieć najlepsze połączenie z siecią drogową i kolejową.

Według założeń czas dojazdu do wybranego lotniska z dowolnego miejsca w Małopolsce ma być nie dłuższy niż godzina.

Głównym lotniskiem nadal ma pozostać lotnisko balickie. Drugim co do wielkości ma być obiekt regionalny w okolicach Tarnowa, który ma przyjmować średniodystansowe samoloty odrzutowe typu Boeing 737 czy Airbus A320. Lotniska lokalne w Starym Sączu i Nowym Targu będą przystosowane do obsługi mniejszych samolotów dysponujących kilkudziesięciu miejscami.

Koszt budowy lotniska podtarnowskiego oszacowano na 107,5-130,5 mln zł w pierwszym etapie oraz 134,5-166,5 mln zł w drugim etapie. Początkowo ma mieć pas startowy o długości 1,6 km a docelowo 2,5 km.

Dwuetapowo planuje się budowę lotniska w Nowym Targu. Pierwszy etap tej inwestycji ma kosztować 110-134 mln zł a drugi - 135-164 mln zł. Pas startowy ma mieć docelowo 1,8 km.

Lotnisko w Starym Sączu powinno kosztować 110-134 mln zł a długość pasa startowego to 1,6 km.