• Położenie łódzkiego lotniska sprzyja rozwojowi centrów logistycznych
  • Hub miałby służyć wymianie handlowej Europy Środkowej z Azją
  • Atutem portu lotniczego jest sąsiedztwo stacji kolejowej i budowanego węzła drogowego

Węzeł drogowy i stacja kolejowa

Atuty? W pobliżu końca pasa startowego (mniej więcej 1,5 km w linii prostej) trwa budowa węzła drogowego na drodze ekspresowej S14 – łącznika między trasami S8 a A1 (to zachodnia obwodnica Łodzi domykająca drogę obwodową wokół miasta). Dodatkowo w pobliżu zachodniego pasa startowego (około 800 m) położona jest przebudowywana stacja kolejowa Łódź Lublinek (linia kolejowa nr 14) – łącznik kolejowy między środkową Polską a zachodnią granicą państwa. Na znaczeniu zyska po ukończeniu budowy tunelu kolejowego między Łodzią Fabryczną a Łodzią Kaliską.


Atrakcyjne tereny w środku Polski

Samo lotnisko już częściowo obsługuje cargo lotnicze, a wraz z okolicznymi drogami i liniami kolejowymi może stać się atrakcyjnym miejscem dla branży logistycznej. Wymaga to jeszcze rozbudowy powierzchni magazynowych wokół portu lotniczego, aktualnie mocno ograniczonych. Biorąc pod uwagę dostępność drogową i kolejową, lokalne tereny mogą stać się lokalizacjami dla magazynów logistycznych. Podobnie jak stało się to w Strykowie i Olechowie.

Hub do handlu z Azją

Nowa strategia dla Łodzi, zachęca do szukania kreatywnych, niestandardowych rozwiązań we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta. Dlatego chcemy utworzyć w Łodzi lotniczy Hub Logistyczny dla Europy Środkowej, nastawiony na wymianę handlową z Azją. Chcemy, aby Lublinek stał się oknem na Europę dla naszych azjatyckich partnerów – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Podkreśliła też, że łódzkie lotnisko należy do najlepiej położonych takich obiektów w Europie, a sieć autostrad i linie kolejowe pozwolą zbudować wokół niego infrastrukturę związaną z transportem cargo. A to stworzy nowy sektor usług w Łodzi zapewaniający kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.

Rozważamy wszelkie scenariusze – także sprzedaż lotniska albo sprzedaż części udziałów. Nie wykluczamy również całkowitej zmiany z lotniska pasażerskiego na Hub logistyczny. Dajemy sobie czas do końca roku na analizy. Władze lotniska już zaangażowały do tego procesu ekspertów – dodała Hanna Zdanowska.

Rośnie znaczenie transportu intermodalnego

Transport intermodalny, szczególnie tam, gdzie krzyżują się trzy rodzaje transportu – lotniczy, drogowy i kolejowy, staje się coraz powszechniejszy w czasach globalizacji gospodarki i poszukiwania optymalnych łańcuchów dostaw. Nasza praca w najbliższym czasie zmierzać będzie z jednej strony do zmierzenia potencjału logistycznego krzyżowania się szlaków handlowych, z drugiej strony połączenia tych elementów w jeden, spójny system – inwestycji prywatnych w magazyny i przestrzenie produkcyjne oraz inwestycji publicznych – w sam nowy kompleks cargo na lotnisku. Jak pokazały przykłady Gdańska i Krakowa przemyślany dostęp drogowy do lotniska jest nie tylko szansą dla rozwoju cargo, ale również przyczynia się do rozwoju transportu pasażerskiego – podsumowała dr Anna Midera, prezes portu lotniczego im. Władysława Reymonta.

Przeczytaj także: Najlepiej zaprojektowana przestrzeń. Poznański skwer z prestiżową nagrodą