Przedmiotem konkursu było zagospodarowanie terenu na lewym brzegu rzeki, zajmowanego obecnie przez ogródki działkowe i linie kolejowe. W przyszłości mają tu powstać nowe budynki rady miejskiej i ministerstw, uniwersytet, nowy dworzec kolejowy oraz sieć ulic i placów. Najważniejszym obiektem będzie zaprojektowana przez FPA nowa główna siedziba władz miejskich o pofałdowanej bryle wykonanej z kolorowego i półprzezroczystego betonu, której dynamikę podkreślać będą nieregularnie rozmieszczone ona. W budynku o powierzchni 52 tysięcy m² znajdzie się miejsce dla 2,3 tysięcy pracowników, rozrzuconych teraz w dziesiątkach budynków.

W sąsiedztwie tego gmachu powstanie jeden z najważniejszych placów nowej części miasta – plac Muzealnego, utworzony przez przedłużenie platformy przykrywającej główną arterię komunikacyjną. Wokół placu skupione będą budynki mieszczące kawiarnie, restauracje i małe sklepy, a jego główną funkcją będzie wytworzenie reprezentacyjnego przedpola dla odnowionego Muzeum Kolei. Drugim kluczowym placem będzie pl. Dworcowy przy nowej stacji kolejowej.

Południowo-wschodnia części założenia przeznaczona jest na kompleks budynków administracji publicznej. Składać się on będzie z obiektów pięciu ministerstw, tworzących zespoły małych budynków. Inspiracją dla takiego układu były małe gospodarstwa rolne, otaczające miasto i dzielące krajobraz na wiele małych sektorów. Nowe założenie przewiduje także budowę nowego kompleksu uniwersyteckiego.

Fletcher Priest Architects przekonali władze miejskie, w tym departament komunikacji, do zmiany położenia planowanej głównej autostrady i poprowadzenia jej wzdłuż krawędzi nowego kwartału miejskiego. Umożliwi to zintegrowanie przestrzeni miejskiej i wyeliminowanie z niej uciążliwego szybkiego ruchu samochodowego.
Architekci podkreślają, że ich celem było stworzenie założenia o urbanistycznej konsekwencji i dyscyplinie, funkcjonalności i przejrzystości.