Inwestycja usytuowana pomiędzy ważnymi arteriami komunikacyjnymi miasta ma w pełni zapewnione finansowanie, a jej realizacja postępuje zgodnie z przyjętym harmonogramem. W skład Bonarka City Center wejdzie: 250 sklepów, 20 sal kinowych, dziewięć restauracji, kilkanaście kawiarni, lodziarnie oraz parking podziemny i naziemny na 3200 samochodów. Otwarcie centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego planowane jest na trzeci kwartał 2009 roku.

Teraz trwają prace związane z montażem konstrukcji prefabrykowanej, który jest zaawansowany na poziomie 90 proc., pokryciem dachowym, realizacją parkingu (na poziomie -1 oraz na dachu dla Auchan) oraz montażem świetlików. Wykonywane są klatki schodowe, ściany zewnętrzne, kanalizacja deszczowa oraz konstrukcja dachowa. Rozpoczęto również wykonywanie elewacji obiektu oraz montaż urządzeń technologicznych na dachu obiektu. Trwa budowa kina, składającego się z 20 sal. Kończone są również prace rekultywacyjne na całym terenie inwestycji. Zamknięcie budynku zaplanowane jest na maj 2009 roku.

Równolegle z budową obiektu prowadzone są prace związane z tworzeniem i przebudową systemu dróg wewnętrznych, połączonych z miejską infrastrukturą drogową. Zakończona została przebudowa ul. Kamieńskiego.Z początkiem marca rozpoczęły się prace na ulicy Turowicza. Obecnie wykonywana jest budowa łącznika prowadzącego do ulicy Turowicza. Trwają również prace związane z przebudową ulicy Puszkarskiej. Zrealizowana została estakada najazdowa z ulicy Kamieńskiego oraz tunel wyjazdowy z parkingu zlokalizowanego na poziomie -1. Roboty zewnętrzne wokół centrum, zostaną zakończone w lipcu 2009 r.