Przy ul. Letnickiej planowana jest budowa trzech wieżowców, a ich wysokość może sięgnąć 45 piętra.
Budynki mają być usytuowane na wspólnej podstawie, gdzie zlokalizowane zostaną obiekty gastronomiczne i lokale handlowo-usługowe. Każdy z wieżowców będzie miał inne przznaczenie: biurowr, hotelowr, mieszkalnr.

Jeśli realizacja projektu dojdzie do skutku, to budowa potrwa około trzech lat. Rozpoczęcie prac budowlanych w przyszłym roku jest bardzo realne.