Kraków City Park jest projektem rewitalizacji terenu poprzemysłowego, zakładającym stworzenie na terenie krakowskiego Zakrzówka parku miejskiego oraz zespołu budynków mieszkaniowych.
W marcu 2008 r. inwestor, firma Kraków City Park sp. z o.o. (należąca m.in. do portugalskiej spółki Gerium Polska Development), przedstawiła plan zagospodarowania tego terenu poprzez uporządkowanie i uzupełnienie rozległych terenów zielonych Zakrzówka w wysokiej jakości infrastrukturę parkową oraz realizacje nieruchomości w sąsiedztwie parku.

Planowana inwestycja Kraków City Park zlokalizowana jest na terenie dawnego kamieniołomu, w rejonie akwenów wodnych, w odległości 2,9 km od rynku głównego w Krakowie i obejmuje park miejski stanowiący ok. 90 ha bogatego pod względem ekologicznym obszaru leśnego oraz kompleks mieszkaniowy o powierzchni ok. 10 ha, o niskiej gęstości zamieszkania.