Zwycięzcom projektu w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie śródmieścia Gorzowa przyświecał cel rozwoju ogromnego potencjału miasta i zminimalizowanie występujących w nim problemów. Koncepcja poznańskich architektów wpisuje się w projekt przyjaznego Gorzowa, ze starym miastem pozbawionym ruchu samochodowego, jedynie z tramwajem, który jedzie przez pieszy most Staromiejski na os. Zawarcie. Wpisują się w to również nowe plany Zamościa i gorzowski śródmiejski "ring" z dwoma nowymi mostami.

Zwycięski projekt poznańskiej pracowni Pentagram Architekci zawiera projekty dwóch nowych mostów drogowych nad Wartą, deptaku przy ul. Sikorskiego i Chrobrego, linii tramwajowej na Zawarcie oraz dużej dzielnicy mieszkaniowej na południowym brzegu rzeki. Przewidywana w projekcie jest również rewitalizacja starej zabudowy. Atutami tych koncepcji jest powiązanie miasta z Wartą, nowe mosty i ciągłość systemu zielni.

Otwarta oficjalnie w poniedziałek wystawa wszystkich prac znajduje się w bibliotece Herberta w Gorzowie.