Badania są częścią ogólnopolskiego projektu badawczego dotyczącego zwiększania efektywności energetycznej budynków. 6-milionowy projekt pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie” rozpocznie do połowy roku konsorcjum naukowo-przemysłowe Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Technik Innowacyjnych Emag oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach. Jego zadaniem będzie m.in. określenie, jakie odnawialne technologie nadają się do szerokiego zastosowania w budownictwie, w zależności od specyfiki terenu czy typu budynku. Ważna będzie też ocena kosztów, a tym samym realności wdrożenia proponowanych rozwiązań. Prace badawcze zaplanowano na trzy lata.