Centrum Gliwic jest przedzielona przez tory kolejowe. Należąca do kolei strona północna jest niewykorzystana i słabo skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Koncepcja zakłada przywrócenie jej do funkcji miejskich. Koncepcja urbanistyczna zakłada stworzenie tam zupełnie nowej infrastruktury i zabudowanie nowymi obiektami, głównie usługowymi i biurowymi.

Jej twórcy podkreślają, że choć niektóre elementy wizji mogą dziś wydawać się zbyt futurystyczne, koncepcję pomyślano tak, by była możliwa do realizacji zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym – komentuje serwis.

Teren wokół dworca ma stać się nowoczesnym centrum przesiadkowym. Zmieni się układ komunikacyjny, ponieważ podziemne połączenie ruchliwej ulicy Tarnogórskiej z Placem Piastów scali ze sobą podzielone torowiskiem obszary. Zmieni się formuła i układ placu przed dworcem.

Jak podkreślają władze miasta będzie to druga – obok zabytkowej Starówki – ważna przestrzeń publiczna w śródmieściu. Obydwie połączy reprezentacyjna ul. Zwycięstwa, która w przyszłości powinna zostać zamieniona w deptak. Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wykonała gliwicka spółka P.A. NOVA.