• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Kwatera Południowa Żelaznego Mostu KGHM otwarta

Opublikowano: 04-11-2021 Źródło: KGHM

Kwatera Południowa to część obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW) Żelazny Most należącego do spółki KGHM Polska Miedź. Największa inwestycja miedziowego giganta od 2018 r. została ukończona siedem miesięcy przed terminem. Obiekt jest jednocześnie największą taką instalacją w Europie i jedną z największych na świecie.


Fot. KGHM Fot. KGHM
  • Żelazny Most zajmuje powierzchnię 2 tys. ha i przyjmuje 30 mln ton odpadów rocznie
  • Kwatera Południowa dzięki zagęszczeniu odpadów i segregacji zajmuje znacznie mniej miejsca
  • Materiały z odpadów są wykorzystywane do uszczelniania dna i budowy korpusów zapór

30 mln ton odpadów rocznie

OUOW Żelazny Most znajduje się na Dolnym Śląsku i jest najlepiej monitorowanym zbiornikiem odpadów poprodukcyjnych w Europie. Trafiają tu odpady poflotacyjne z zakładów KGHM. Z dobudowaną do obiektu tzw. Kwaterą Południową zajmuje powierzchnię ponad 2 tys. ha. Ze wszystkich stron jest otoczony zaporami ziemnymi o łącznej długości przekraczającej 20 km oraz wysokości od 54 do 76 m. Rocznie zostaje tu odprowadzonych około 30 mln ton odpadów.


Odpady zagęszczone: innowacyjne rozwiązanie

W kwaterze, o powierzchni znacznie mniejszej w porównaniu z całym OUOW, zastosowano innowacyjną technologię odpadów zagęszczonych. W samym obiekcie głównym wykorzystuje się rozwiązanie namywu metodą „do środka”, a odpady flotacyjne dostarczane są z zakładów przeróbczych hydrotransportem. Ich zawiesina trafia do znajdujących się na koronie zapór rurociągów rozprowadzających, a następnie kolejnym jest zrzucana do wnętrza zbiornika. Drobnoziarnisty materiał uszczelnia dno czaszy OUOW, a gruboziarnisty wykorzystuje się do nadbudowy kolejnych pięter obiektu (nie są potrzebne dodatkowe materiały).

Fot. KGHM Fot. KGHM

Zaporę podstawową Kwatery Południowej wybudowano metodą „na zewnątrz" (downstream). W obszarze jej zapór wykonano uszczelnienie i wybudowano warstwy drenażowe, co pozwala na odbiór wody ociekającej z odpadów i jej zawrócenie do zamkniętego systemu obiegu. Nowa technologia ogranicza straty wody i infiltrację w podłoże.

Segregacja materiału

Przy kwaterze postawiono stację segregacji i zagęszczania odpadów, w której następuje selekcja odpadów na materiał gruboziarnisty (do budowy korpusów zapór) i drobnoziarnisty, który po zagęszczeniu zostanie zagospodarowany wewnątrz tego obiektu. Takie rozwiązania umożliwia efektywne wykorzystanie powierzchni – zamiast dużego akwenu wystarcza niewielki zbiornik na odciekającą z odpadów wodę. Dodatkową korzyścią z takiego rozwiązania jest znacznie większe bezpieczeństwo budowli.

Fot. KGHM Fot. KGHM

Stały i ścisły monitoring

Stały monitoring Żelaznego Mostu i środowiska obejmuje badanie wielkości opadu atmosferycznego, badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych, kontrolę osiadania powierzchni OUOW w oparciu o ustalone repery, pomiar objętości wód odciekowych, monitoring sejsmiczny, powietrza atmosferycznego, gleb i roślin, stanu zdrowotnego zwierząt, hałasu. W ramach rozpoznania geologicznego prowadzone są też badania terenowe, pobory prób do badań laboratoryjnych, badania geofizyczne w oparciu o otwory rozpoznawcze, sondowania statyczne, piezometry otwarte i strunowe, inklinometry, studnie drenażowe i odciążające, profile elektrooporowe.

Koniec rozbudowy Żelaznego Mostu – zdjęcia


OUOW Żelazny Most od niemal 30 lat jest nadzorowany przez ekspertów i naukowców. Obiekt zabezpiecza naturalne otoczenie przed wodą gromadzącą się w zbiorniku. Podczas budowy Kwatery Południowej wybrano najbezpieczniejszy wariant konstrukcji oraz uszczelniania zapór pod względem hydrotechnicznym i środowiskowym. Generalnym wykonawcą byłą firma Budimex, na placu budowy wykorzystano ponad 100 sztuk sprzętu (część kupiono na potrzeby zadania). Do oceny postępu robót stosowano skanowanie laserowe, a dane aktualizowano w systemie BIM.

Przeczytaj także: Kruszywo asfaltowe z odpadu stanie się materiałem budowlanym

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!