W Polsce w szeroko rozumianym budownictwie najlepiej zarabiają osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Takie osoby mogą samodzielnie zajmować się projektowaniem, sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Do tego mogą kierować budową lub innymi robotami budowlanymi czy wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (mogą także pełnić nadzór i kontrolę techniczną nad wytwarzaniem tych elementów). Są także uprawnione do wykonywania nadzoru inwestorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.


Uprawnienia budowlane są udzielane w czterech specjalnościach – architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; inżynieryjnej (mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej); wyburzeniowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

Budownictwo w Polsce – 10 najlepiej opłacanych zawodów (kwoty brutto)*

  1. kierownik budowy (biegły j. obcy) – 12 tys. zł
  2. kierownik projektu (budownictwo) oraz project manager (budownictwo) – 11,5 tys. zł
  3. kierownik robót mostowych – 10 tys. zł
  4. kierownik budowy oraz kierownik budownictwa kubaturowego – 9,5 tys. zł
  5. kierownik budowy dróg – 9 tys. zł
  6. kierownik robót drogowych – 8 tys. zł
  7. kierownik robót elektrycznych – 8,3 tys. zł
  8. kierownik robót instalacji sanitarnych – 7,6 tys. zł
  9. architekt – główny projektant – 7,7 tys. zł
  10. projektant konstrukcji budowlanych – 7,2 tys. zł

* dane pochodzą z serwisu pracuj.pl

Pozostałe miejsca zajmują: konstruktor budowlany (6,3 tys. zł), architekt (5,6 tys. zł), architekt–projektant (5,6 tys. zł), projektant budowlany (5,5 tys. zł), inżynier budowy mostów (5,4 tys. zł), inżynier budownictwa drogowego (5,3 tys. zł), inżynier budowy (budownictwo energetyczne, 5,3 tys. zł), inżynier budowy dróg (5,3 tys. zł), projektant instalacji sanitarnych (5,3 tys. zł), kosztorysant budowlany (5,2 tys. zł), inżynier budownictwa (5,1 tys. zł), inżynier budowy instalacji elektrycznych (5,1 tys. zł),  inżynier budowy (budownictwo mieszkaniowe; 5 tys. zł), inżynier instalacji sanitarnych (4,7 tys. zł), kosztorysant instalacji sanitarnych (4,7 tys. zł), architekt wnętrz–projektant (4,7 tys. zł), projektant wnętrz (4,4 tys. zł), architekt krajobrazu (4,2 tys. zł), asystent projektanta konstrukcji (4,1 tys. zł), asystent architekta (4 tys. zł), asystent projektanta (4 tys. zł), geodeta (4 tys. zł), asystent projektanta branży mostowej (3,9 tys. zł), asystent projektanta instalacji sanitarnych (3,7 tys. zł), laborant drogowy (3,7 tys. zł), asystent projektanta branży drogowej (3,6 tys. zł), asystent geodety (3,3 tys. zł).

Według portalu pracuj.pl, przeciętne zarobki w polskim budownictwie to 5000 zł. Z kolei Główny Urząd Statystyczny podał, że w październiku 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4921,39 zł.

Przeczytaj także: Największe firmy budowlane w Polsce 2018 [ranking]