"Projekt przewiduje wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu procesu inwestycyjnego w zakresie prawa budowlanego. Dotychczasowe regulacje Prawa budowlanego oraz innych ustaw regulujących proces inwestycyjny stanowią istotną barierę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, a w konsekwencji negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy w innych sektorach" - powiedział podczas debaty poseł PO Andrzej Kania (PAP).

Dzięki nowelizacji mogłoby dojść do zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę (również zgłoszenia budowy) i zastąpienie tych procedur wpisem do rejestru robót budowlanych. W założeniu zmian znalazło się również zniesienie instytucji zatwierdzania projektu w drodze decyzji administracyjnej oraz zniesienie konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Takie uproszczenia zniwelowałby dotychczasowe znaczne wydłużenie przygotowania inwestycji.
W przypadku stwierdzenia nieusuwalnego naruszenia prawa nowelizacja przewiduje sankcje rozbiórki całości lub części obiektu. W uzasadnieniu przewidywanych zmian podkreślono, że takie sankcje będą bardziej skuteczną gwarancją przestrzegania prawa.
Do nowej ustawy zgłoszono wiele poprawek, więc zostanie ona ponownie rozpatrzona w komisjach. Nowe przepisy wejdą w życie po 6 mies. od dnia ich ogłoszenia.