Jednakże przed Bożym Narodzeniem otwarto koperty z ofertami potencjalnych wykonawców, którzy zakwalifikowali się do finałowego etapu i żądają odpowiednio: 936, 755 i 729 mln zł. Rzecznik spółki Wrocław 2012 Magdalena Malara poinformowała, że decyzja o podpisaniu umowy z którymś z ww. wykonawców należy do prezydenta i radnych Wrocławia. Jeśli ci podejmą decyzję za, budowa będzie mogła rozpocząć się natychmiast po podpisaniu umowy w styczniu. W przypadku braku zgody wykonanie inwestycji znacząco się opóźni. Według planów budowa ma zakończyć się już w 2010 r.

Podczas trzech pierwszych miesięcy na miejscu budowy wyrównano grunt na 14-hektarowej działce na wrocławskich Maślicach, wybudowano ścianki odgradzające napływ wody, usunięto gruz i wycięto 7 tys. drzew.