W ramach inwestycji zostanie przeprowadzonych szereg działań budowlanych oraz remontowo-modernizacyjnych, związanych z zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich (restauracja, modernizacja istniejących budynków i budowa nowych obiektów). Prace mają zostać ukończone do 2010 r., kiedy to przypadnie święto 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem.

Poniżej znajduje się szczegółowy plan prac (www.gazetaelblag.pl):
- budowa nowego budynku Pawilonu Recepcyjnego wraz z parkingiem i szlakami komunikacyjno-spacerowymi Pól Grunwaldzkich;
- gruntowny remont, renowacja i modernizacja istniejącego Zespołu Pomnikowego;
- renowacja ruin Kaplicy Pobitewnej;
- budowa stałego miejsca widowiskowego;
- budowa pola campingowo-namiotowego z pawilonem stanowiącym zaplecze socjalne i techniczne Pól Grunwaldzkich;
- wykonanie elementów zewnętrznych i ogólnych: przyłącza wodno-kanalizacyjnego, sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, stacji transformatorowej, sieci niskiego napięcia z oświetleniem terenu, instalacji teletechnicznej, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych.