Jak podały PKP w poniedziałkowym komunikacie, w przypadku budowy nowego dworca Warszawa Wschodnia chodzi o firmę Riofisa SA, a dworca Warszawa Zachodnia - konsorcjum NEXITY SA - NEXITY Polska Sp. z o.o. "Trwające rokowania z tymi firmami mają doprowadzić do podpisania do końca marca 2009 roku szczegółowych umów o wspólnych inwestycjach, polegających na budowie nowych dworców kolejowych" - czytamy w informacji PKP. PKP zastrzegły, że w przypadku niepowodzenia negocjacji z wybranymi firmami, mogą zaprosić do dalszych rozmów inne podmioty, które brały udział w rokowaniach.

Z informacji PKP wynika, że w miejscu obecnego dworca Warszawa Zachodnia powstanie m.in. obiekt o powierzchni 17 tys. metrów kwadratowych oraz parkingi "Parkuj i Jedź" na minimum 800 samochodów. Przewidziano budowę powierzchni biurowych, hotelowych, usługowych, rekreacyjnych, handlowych oraz ciągów komunikacyjnych, które zapewnią połączenie dworca z parkingami, komunikacją miejską stolicy i planowanymi przez Urząd Miasta Warszawy inwestycjami drogowymi. Powierzchnia gruntu planowana pod zabudowę nowego dworca Warszawa Wschodnia obejmuje ok. 5 ha. Tu również, obok obiektów dworcowych, rekreacyjne, a także parkingi. PKP planują również w najbliższych latach zmodernizować kilkanaście innych największych dworców kolejowych - w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdyni oraz dworzec Łódź Fabryczna. Wartość inwestycji wyniesie ok. 1,5 mld euro.