W nawiązaniu do światowych trendów, hasłem targów BUDMA 2009 została fraza: "Inspirowane naturą", a w centrum uwagi zwiedzających znalazła się ekspozycja Natura 2009, będąca unikalną prezentacją ekologicznych produktów budowlanych. Uczestnicy targów mogli partycypować w konferencjach, których wątkiem prowadzącym stały się aspekty ekologiczne w przemyśle budowlanym.

Tegoroczna edycja targów zgromadziła ponad 1300 firm prezentujących swoje oferty na ponad 40 000 m2 powierzchni wystawienniczej. Zwiedzający mogli zapoznać się z prawie 200 nowościami rynkowymi. Targom towarzyszył bardzo bogaty program obejmujący 60 wydarzeń branżowych. Aby udogodnić zwiedzającym dotarcie do interesujących ich ekspozycji, targi podzielono na segmenty tematyczne. W porównaniu do lat ubiegłych, znacząco poszerzyła się prezentacja firm związanych z rynkiem materiałów budowlanych, szczególnie chemii budowlanej. Warto wspomnieć, że powstał również nowy salon: "Drogi i chodniki".

Jednakże targi BUDMA to nie tylko zwiedzanie wystaw i rozmowy z przedstawicielami firm, ale także poszerzanie inżynieryjnych horyzontów poprzez udział w seminariach tematycznych. W tym roku poruszano jak najbardziej aktualne tematy, związane z certyfikacją energetyczną budynków - oceną energetyczną i świadectwami energetycznymi obiektów mieszkalnych, energią i odzyskiem - tematyką ekologiczną.

Na targach BUDMA gościły różne grupy zawodowe, które reprezentowane były przeważnie przez osoby podejmujące kluczowe decyzje dotyczące inwestycji i zakupów, ale także menadżerowie, właściciele i dyrektorzy firm.
Nie ma wątpliwości, że na klimat wydarzenia w znacznym stopniu wpłynęła lokalizacja. Międzynarodowe Targi Poznańskie są bowiem ikoną miasta i bez wątpienia nadają biznesową rangę tego typu wydarzeniom.