Wielki sukces targów organizatorzy zawdzięczają nie tylko perfekcyjnej organizacji, ale również i ogromnemu zaangażowaniu wystawców, którzy to dzięki swoim niezwykłym i niejednokrotnie zaskakującym prezentacjom sprawili, iż tegoroczna BAUMA stała się międzynarodowym punktem owocnych spotkań wielu branż, związanych z budownictwem i górnictwem. Wśród maszyn i urządzeń typowo budowlanych, okazale eksponowane były różnego typu palownice oraz maszyny górnicze wykorzystywane do drążenia tuneli. Mocna pozycja wystawców branży geoinżynieryjnej na targach, nie tylko zawiązanej z produkcją i sprzedażą maszyn, ale także z dostawcami materiałów, czy firm projektowo-konsultingowych, świadczyć może o szeroko rozwiniętym przemyśle budownictwa inżynieryjnego na świecie. Należy mieć nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości także do Polski trafią najnowsze technologie, szersza będzie oferta firm branżowych i zostaną one odpowiednio wykorzystane przy projektowaniu i wykonawstwie budowli geoinżynieryjnych oraz tunelowych. Faktem potwierdzającym rangę targów jest zadowolenie nie tylko zwiedzających, lecz również wystawców. W trakcie rozmów kuluarowych wystawcy potwierdzali, iż inwestycje poczynione na okazałe prezentacje targowe to nie tylko efekt marketingowy, lecz także dobra inwestycja, która w trakcie targów przyciąga uwagę zwiedzających, a co za tym idzie pozwala na nawiązanie wielu nowych i ciekawych kontaktów handlowych, niejednokrotnie już w trakcie trwania targów przeobrażających się w podpisane kontrakty.
Zdecydowana większość uczestników targów przewiduje rozwój budownictwa zarówno ogólnego jak i inżynieryjnego czy tunelowego w Europie i na Świecie.
W związku z tym, już dziś należy myśleć o przyszłych targach BAUMA, które odbędą się w kwietniu 2007 w Monachium.